den jydske haandvaerkerskole

Organisation

Ledelse

Organisationsplan

Se organistationsplanen her

Initialer og Navn
EK - Erik Kristiansen, sekretariatschef
FIK - Filip Køneke, uddannelseschef
HD - Henrik Dalsgaard, uddannelseschef
JF - Jesper Falkenberg, uddannelseschef
JKP - Jesper Kofoed Petersen, direktør
SM - Simon Mikkelsen, 24H-skolechef
TBL - Tina Brøndum Lausen, administrationschef

Direktørens resultatlønskontrakt

Aftale om resultatløn 2021/2022 (pdf)

Afrapportering af resultatløn 2020/2021 (pdf)

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem - Udpeget af
Benny Yssing, formand, Dansk El-Forbund
Thomas Drustrup, næstformand, Dansk Industri
Flemming Madsen, DjHs bestyrelse
Helle Jørgensen, medarbejderrepræsentant
Kristian Odgaard Bertelsen, elevrepræsentant
Lars Storgaard, Favrskov Kommune
Morten Christensen, 3F
Morten Deding, Dansk Køl & Varme / Dansk Industri
Morten Jørgensen, 3F
Palle Langkjær, Dansk Metal
Ronni Ziegler, TEKNIQ
Sander Rosenkvist Kejser, elevrepræsentant
Steen H. Sørensen, medarbejderrepræsentant / Uddannelsesforbundet lokalt

Forretningsudvalg

Benny Yssing, Dansk El-Forbund
Flemming Madsen, Wavin
Palle Langkjær, Dansk Metal
Ronni Ziegler, TEKNIQ
Thomas Drustrup, Plastindustrien

Fælles samarbejds og arbejdsmiljøudvalg

Jesper Kofoed Petersen, direktør, jkp@djhhadsten.dk
Mette Stig Hansen, sekretær, msh@djhhadsten.dk 
Steen H. Sørensen, underviser, shs@djhhadsten.dk
Mariann D. Brund, køkkenet, mb@djhhadsten.dk
Helle Jørgensen, administrationen, hj@djhhadsten.dk
Michael Ørholst, værkstedsassistenter/pedel, moer@djhhadsten.dk
Renata Kadziewicz, rengøring, rk@djhhadsten.dk
Erik Kristiansen, sekretariatschef, ek@djhhadsten.dk
Filip Køneke, uddannelseschef, fik@djhhadsten.dk
Henrik Dalsgaard, uddannelseschef, hd@djhhadsten.dk
Simon Mikkelsen, 24H-skolechef, sm@djhhadsten.dk
Tina Brøndum Lausen, administrationschef, tbl@djhhadsten.dk
Jesper Falkenberg, uddannelseschef, jf@djhhadsten.dk
Kion Christensen, el, kc@djhhadsten.dk
Jakob Lykke Jensen, plast, jlj@djhhadsten.dk

Arbejdsmiljøtjenesten
Jesper Kofoed Petersen, formand, jkp@djhhadsten.dk
Simon Mikkelsen, skolehjem, arbejdsmiljøleder sm@djhhadsten.dk
Martin Lindgren, skolehjem, ml@djhhadsten.dk
Linda Axelsen, køkken, lax@djhhadsten.dk
Gunvor Abild, rengøring, ga@djhhadsten.dk
Irene Marian Larsen, rengøring, imsl@djhhadsten.dk
Jakob Mors Kristensen, bygningsservice, jmk@djhhadsten.dk
Peter Skipper Nielsen, pedel, psn@djhhadsten.dk
Tina Brøndum Lausen, administrationen, tl@djhhadsten.dk
Lars Nørlund, alevadm./økonomi/papirservice/vejledning/sekretariat, lna@djhhadsten.dk
Henrik Dalsgaard, tømrer, hd@djhhadsten.dk
Allan Michael Hansen, tømrer, ah@djhhadsten.dk
Filip Køneke, el, fik@djhhadsten.dk
Kion Christensen, el, kc@djhhadsten.dk
Poul Ellegaard, værkstedsassistenter, pe@djhhadsten.dk
Jesper Falkenberg, køl/plast, jf@djhhadsten.dk
Jakob Lykke Jensen, plast, jlj@djhhadsten.dk
Jens Sørensen, køl, js@djhhadsten.dk
Henrik Dons Christensen. ledelsessekretariatet, hdc@djhhadsten.dk

Læs mere om sikkerhed og arbejdsmiljø på DjH (pdf)

Ledelsessekretariatet

Sekretariatet er bl.a. ansvarlig for kommunikation, markedsføring, kvalitetsudvikling, digital omstilling, arbejdsmarkedsanalyser og strategi.

Medarbejdere i sekretariatet:

Erik Kristiansen, sekretariatschef, ek@djhhadsten.dk, tlf.: 89 37 03 15 / 31 77 29 78

Alexandra Bach, kommunikatør/SoMe, ab@djhhadsten.dk, tlf.: 89 37 03 22 / 31 58 16 67

Henrik Dons Christensen, kommunikatør/hjemmeside, hdc@djhhadsten.dk, tlf.: 89 37 03 24 / 31 34 57 38

Hanne Bisgaard Hansen, projektleder, hbh@djhhadsten.dk, tlf.: 89 37 03 23 / 24 94 51 09

Mette Stig Hansen, projektleder/GDPR, msh@djhhadsten.dk, tlf.: 31 67 02 73

Rasmus Plougstrup, projektansat, rp@djhhadsten.dk, tlf.: 89 37 03 29 / 30 78 59 00

Elevråd

Elevrådets opgaver

Elevrådet skal varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet repræsenterer eleverne overfor skolens bestyrelse, lærere og skoleleder. Elevrådet har ret til at blive hørt i sager, der gælder de nævnte områder.

Hvorfor elevråd?

Elevrådet er elevernes talerør. Det er gennem elevrådet, forholdene på skolen kan ændres. Det kan for eksempel være, at der mangler et rygerum på skolen, redskaberne i faglokalerne er forældede eller et ønske om flere sociale arrangementer. Der er næsten ingen grænser for, hvad elevrådet kan prøve at gøre noget ved.

Elevrådets sammensætning på grundforløbet

Inden for de første 2 uger på grundforløbet vælges der på hvert hold en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Uddannelseslederen på grundforløbet indkalder til møderne, der afholdes hver anden uge. Elevrådsrepræsentanterne vælger på det andet møde en elevrådsformand. I et af møderne deltager der en repræsentant fra Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO).

Elevrepræsentant på hovedforløbene

Eleverne vælger en repræsentant for hver uddannelse på hovedforløbet. Repræsentanten repræsenterer eleverne i det lokale uddannelsesudvalg og deltager i møderne på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer.

Lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg kan påtage sig mange opgaver, og udvalget er et væsentligt bindeled mellem uddannelsesinstitutionen og det erhvervsliv den betjener. Væsentlige arbejdsområder er:

  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen, og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.
  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører efteruddannelse af branchens uddannede medarbejdere.
  • At foretage indstilling af lokale valgfag til skolens afgørelse.
  • At virke for tilvejebringelse af praktikpladser ved kontakt til virksomheder.
  • At varetage arbejdsopgaver, der overdrages af det faglige udvalg for uddannelse, der hensigtsmæssig kan udføres af uddannelsesudvalget.

Den jydske Haandværkerskole har oprettet et lokalt uddannelsesudvalg for hver af de uddannelser skolen udbyder. De medlemmer der er udpeget af de faglige udvalg, efter indstilling fra organisationers lokale afdelinger, udgør flertallet i de respektive udvalg, og der er ligelig repræsentation mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Øvrige medlemmer er udpeget af skolen. En repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for skolens lærere er tilforordnet udvalget. Der er endvidere tilforordnet en repræsentant for skolens elever på uddannelsesområdet.

Elektrikeruddannelsen

Peter Bosteen, formand, peter.bosteen@hessellund-el.dk
Peter Rosendahl Jensen, næstformand, prj@def.dk
Claus Markvard Hall, claus@hall.dk
Martin i Dali Poulsen, idali@it.dk
Jan Krog Nielsen, jkni@videndjurs.dk
Rikke Aavad, rika@videndjurs.dk
Ulf ibsgaard Wernberg-Møller ulfw@videndjurs.dk
Bjørn Johansen, bjorn.johansen@bpelectric.dk  
Torben Dyrmose, mail@idomel.dk
Jørgen Gorm Hansen, EVU, jgh@evu.dk
Frederik Rye, lærling-EUD, frederikrye@hotmail.com 
Kasper Gren Pedersen, lærling-EUX, kaspergren.pedersen@gmail.com
Filip Køneke, områdeleder, fik@djhhadsten.dk
Gordon Frese, underviser, gof@djhhadsten.dk
Claus Hinge, Uddannelsesleder, ch@djhhadsten.dk
Hanne Bisgaard Hansen, projektleder, hbh@djhhadsten.dk

Køleteknikeruddannelsen

Bjørn Søby, formand, bjoern.soeby@jci.com
Bent Johansen, næstformand, bent.johansen@carrier.com
Tommy Sølund Jacobsen, faxe240@live.dk
Carsten Dahlgaard, carstendahlgaard@danfoss.com
Torben A. Lindhardt, toal@danskmetal.dk
Andreas Ohlson Nielsen, lærling aonielsen89@gmail.com
Peter Hyldig, lærling, hyldigmax@hotmail.com
Thomas Strangholt, ts33dk@gmail.com
Gert Hansen, underviser, TEC, gh@tec.dk
Morten Almlund, virksomhedskonsulent, TEC mal@tec.dk
Jan Carsten Illum Pedersen, uddannelsesleder TEC, jcip@tec.dk
Kurt Jensen, underviser, kuj@djhhadsten.dk
Jesper Falkenberg, uddannelseschef, jf@djhhadsten.dk 
Henrik Boje Østergaard, underviser, hbo@djhhadsten.dk
Jens Sørensen, underviser, js@djhhadsten.dk
Karsten Lindberg, virksomhedskonsulent, kli@djhhadsten.dk
Hanne Bisgaard Hansen, sekretær, hbh@djhhadsten.dk

Plastmageruddannelsen

Mark H. Christensen, formand, mhc@expo-net.dk
Christoffer Høvsgaard, leder af Plast Maker Academy, næstformand, christoffer.hoevsgaard@LEGO.com
Thomas Jespersen, thomas.jespersen@3f.dk
Mai Horsted Høst-Madsen, mai.horsted.madsen@LEGO.com
Jesper Falkenberg, uddannelseschef, jf@djhhadsten.dk
Troels N. Pedersen, underviser, tnp@djhhadsten.dk
Ole Rosted, olerosted@mail.dk
Peter Kjærsgaard Kristensen, underviser, pkk@djhhadsten.dk, sekretær

Tækkemandsuddannelsen

Henrik Jensen, formand, info@ulfborg-taekkefirma.dk
Henrik Bøgelund Nielsen, næstformand, henrikboegelundnielsen@gmail.com
Allan Hansen, underviser, ah@djhhadsten.dk
Jacob Vad, jav@bygud.dk
Morten Lehmann, morten.lehmann@3f.dk  
Anders Thyge, anders.thyge@3f.dk
Henrik Dalsgaard, uddannelseschef, hd@djhhadsten.dk

Tømreruddannelsen

Herluf Bøgild Bachmann, formand, boegild@mail.tele.dk
Lars Krogh Jensen, næstformand, power4us@hotmail.com
Per Elming, elmingper@gmail.com
Thomas Netopil, thomasnetopil27@hotmail.com
Henrik Dalsgaard, uddannelseschef, hd@djhhadsten.dk
Chris Klitte Thomasen, underviser, ckt@djhhadsten.dk