den jydske haandvaerkerskole

Ledelse

Ledelse

Organisationsplan

Se organistationsplanen her

Initialer og Navn
ABR - Allan B. Rassmussen, områdeleder plastuddannelser
AKD - Annette Kjær Dueholm, områdeleder, administration
GA - Gunver Abild, områdeleder, oldfrue
HD - Henrik Dalsgaard, områdeleder træfagenes byggeuddannelser
HOE - Henrik Øelund, direktør
HT - Henrik Theager, områdeleder, bygningsansvarlig
HTR - Helle Tange Rasmussen, områdeleder, økonomichef
IBJ - Ib Bæk Jensen, områdeleder, køleuddannelser
JKP - Jesper Kofoed Petersen, områdeleder eluddannelser
SM - Simon Mikkelsen, områdeleder skolehjem, LC
TD - Tom Dessau, områdeleder, køkkenchef

Direktørens resultatlønskontrakt

Aftale om resultatløn 2019/2020 (pdf)
Afrapportering af resultatløn 2018/2019 (pdf)

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem - Udpeget af
Benny Yssing, formand, bys@def.dk - Bestyrelsen, DjH
Thomas Drustrup, næstformand, td@plast.dk Dansk Industri
Ronni Ziegler, rzh@kia.dk - TEKNIQ
Ejner K. Holst, ekh@fho.dk - Dansk El-Forbund
Henrik Schmidt Jeppesen, henrik@thor-koleservice.dk - AKB
Helle Jørgensen, medarbejderrepræsentant, hj@djhhadsten.dk - TAP
Morten Christensen, morten.christensen@3f.dk - 3F
Nils Borring, borgmester@favrskov.dk - Favrskov Kommune
Palle Langkjær, pala@danskmetal.dk - Dansk Metal
Morten Jørgensen, morten.jorgensen@3f.dk - 3F
Oline Marie Overmark Kaysen, olinemarie70@gmail.com - elevrepræsentant
Steen H. Sørensen, medarbejderrepræsentant, shs@djhhadsten.dk - Uddannelsesforbundet lokal
Jakob Bolther, jbo@raunstrup.dk - Dansk Byggeri

Forretningsudvalg

Benny Yssing, bys@def.dk
Ronni Ziegler, rzh@kia.dk
Ejner K. Holst, ekh@fho.dk
Palle Langkjær, 0210pal@3f.dk
Thomas Drustrup, td@plast.dk

Samarbejdsudvalg

Henrik Øelund, direktør, hoe@djhhadsten.dk
Steen H. Sørensen, tømrer- og tækkemandsafdelingen, shs@djhhadsten.dk
Marianne Almskou, køkkenet, ma@djhhadsten.dk
Helle Jørgensen, administrationen, hj@djhhadsten.dk

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøudvalg
Henrik Øelund, formand, hoe@djhhadsten.dk
Ib Bæk Jensen, arbejdsmiljøleder, ibj@djhhadsten.dk
Malene Buus Lund, sekretær, mbl@djhhadsten.dk
Jesper Kofoed Petersen, medlem, jkp@djhhadsten.dk
Henrik Theager, medlem, ht@djhhadsten.dk 
Lars Nørlund, medlem, lna@djhhadsten.dk
Jakob Lykke Jensen, medlem, jlj@djhhadsten.dk

Arbejdsmiljøtjenesten
Henrik Øelund, formand, hoe@djhhadsten.dk
Malene Buus Lund, sekretær, mbl@djhhadsten.dk
Simon Mikkelsen, skolehjem, sm@djhhadsten.dk
Birgitte Bager, skolehjem, bba@djhhadsten.dk
Tom Dessau, køkken, td@djhhadsten.dk
Linda Axelsen, køkken, lax@djhhadsten.dk
Annette Kjær Dueholm, administration, akd@djhhadsten.dk
Lars Nørlund, administration, lna@djhhadsten.dk
Gunver Abild, rengøring, ga@djhhadsten.dk
Renata Kadziewicz, rengøring, rk@djhhadsten.dk
Henrik Theager, pedel/værkstedsassistenter, ht@djhhadsten.dk
Per Høj, pedel/værkstedassisteneter, perh@djhhadsten.dk
Henrik Dalsgaard, tømrer, hd@djhhadsten.dk
Henrik Friis Thomsen, tømrer, hft@djhhadsten.dk
Jesper Kofoed Petersen, el, jkp@djhhadsten.dk
Kion Christensen, el, kc@djhhadsten.dk
Ib Bæk Jensen, arbejdsmiljøleder, køl, ibj@djhhadsten.dk
Jens Sørensen, køl, js@djhhadsten.dk
Allan B. Rasmussen, plast, abr@djhhadsten.dk
Jakob Lykke Jensen, plast, jlj@djhhadsten.dk

Læs mere om sikkerhed og arbejdsmiljø på DjH (pdf)

Elevråd

Elevrådets opgaver

Elevrådet skal varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet repræsenterer eleverne overfor skolens bestyrelse, lærere og skoleleder. Elevrådet har ret til at blive hørt i sager, der gælder de nævnte områder.

Hvorfor elevråd?

Elevrådet er elevernes talerør. Det er gennem elevrådet, forholdene på skolen kan ændres. Det kan for eksempel være, at der mangler et rygerum på skolen, redskaberne i faglokalerne er forældede eller et ønske om flere sociale arrangementer. Der er næsten ingen grænser for, hvad elevrådet kan prøve at gøre noget ved.

Elevrådets sammensætning på grundforløbet

Inden for de første 2 uger på grundforløbet vælges der på hvert hold en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Uddannelseslederen på grundforløbet indkalder til møderne, der afholdes hver anden uge. Elevrådsrepræsentanterne vælger på det andet møde en elevrådsformand. I et af møderne deltager der en repræsentant fra Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO).

Elevrepræsentant på hovedforløbene

Eleverne vælger en repræsentant for hver uddannelse på hovedforløbet. Repræsentanten repræsenterer eleverne i det lokale uddannelsesudvalg og deltager i møderne på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer.

Lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg kan påtage sig mange opgaver, og udvalget er et væsentligt bindeled mellem uddannelsesinstitutionen og det erhvervsliv den betjener. Væsentlige arbejdsområder er:

  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen, og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.
  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører efteruddannelse af branchens uddannede medarbejdere.
  • At foretage indstilling af lokale valgfag til skolens afgørelse.
  • At virke for tilvejebringelse af praktikpladser ved kontakt til virksomheder.
  • At varetage arbejdsopgaver, der overdrages af det faglige udvalg for uddannelse, der hensigtsmæssig kan udføres af uddannelsesudvalget.

Den jydske Haandværkerskole har oprettet et lokalt uddannelsesudvalg for hver af de uddannelser skolen udbyder. De medlemmer der er udpeget af de faglige udvalg, efter indstilling fra organisationers lokale afdelinger, udgør flertallet i de respektive udvalg, og der er ligelig repræsentation mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Øvrige medlemmer er udpeget af skolen. En repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for skolens lærere er tilforordnet udvalget. Der er endvidere tilforordnet en repræsentant for skolens elever på uddannelsesområdet.

Elektrikeruddannelsen

Peter Bosteen, formand, peter.bosteen@hessellund-el.dk
Peter Rosendahl Jensen, næstformand, prj@def.dk
Claus Markvard Hall, clha@lindpro.dk
Martin i Dali Poulsen, idali@it.dk
Jan Krog Nielsen, jkni@videndjurs.dk
Bjørn Johansen, bjorn.johansen@bpelectric.dk  
Torben Dyrmose, mail@idomel.dk
Jørgen Gorm Hansen, EVU, jgh@evu.dk
Nico Pojan Pedersen, lærling, nico.pojan.pedersen@outlook.dk 
Kasper Gren Pedersen, lærling, kaspergren.pedersen@gmail.com
Jesper Kofoed Petersen, områdeleder, jkp@djhhadsten.dk
Filip Køneke, uddannelsesleder, fik@djhhadsten.dk
Gordon Frese, underviser, gof@djhhadsten.dk
Peder Spreckelsen, virksomhedskonsulent, pesp@djhhadsten.dk
Hanne Bisgaard Hansen, projektleder, hbh@djhhadsten.dk

Køleteknikeruddannelsen

Bjørn Søby, formand, bjoern.soeby@jci.com
Gert Borlund, nætformand gertborlund@gmail.com
Svend Erik Høier, seh@cberg.dk
Bent Johansen, bent.johansen@carrier-ref.dk
Carsten Dahlgaard, carstendahlgaard@danfoss.dk
Andreas Ohlson Nielsen, lærling aonielsen89@gmail.com
Peter Hyldig, lærling, hyldigmax@hotmail.com
Søren Bülow, sb@koeleteknik.dk
Ib Bæk Jensen, områdeleder, ibj@djhhadsten.dk
Jens Sørensen, underviser, js@djhhadsten.dk

Plastmageruddannelsen

Jørgen Guldmann, formand, jg@sp-moulding.dk
John Nørtoft Holdt, næstformand, john.holdt@lego.com
Thomas Jespersen, thomas.jespersen@3f.dk
Ole Rosted, olerosted@mail.dk
Allan B. Rasmusssen, områdeleder, abr@djhhadsten.dk
Peter Kjærsgaard Kristensen, underviser, pkk@djhhadsten.dk
Troels N. Pedersen, underviser, tnp@djhhadsten.dk
Kaj Grunnet, kaj.grunnet@lego.dk
Lars Holmegaard, lh@fiberline.com

Tækkemandsuddannelsen

Henrik Jensen, formand, info@ulfborg-taekkefirma.dk
Allan Nielsen, praktisk underviser, taekkeserviceaps@gmail.com
Jacob Vad, jav@bygud.dk
Morten Lehmann, morten.lehmann@3f.dk  
Anders Thyge, anders.thyge@3f.dk
Henrik Dalsgaard, områdeleder, hd@djhhadsten.dk
Jan Esbensen Larsen, underviser, jel@djhhadsten.dk

Tømreruddannelsen

Herluf Bøgild Bachmann, formand, boegild@mail.tele.dk
Lars Krogh Jensen, power4us@hotmail.com
Per Elming, elmingper@gmail.com
Thomas Netopil, thomasnetopil27@hotmail.com
Henrik Dalsgaard, områdeleder, hd@djhhadsten.dk
Chris Klitte Thomasen, underviser, ckt@djhhadsten.dk