den jydske haandvaerkerskole

Organisation

Ledelse

Organisationsplan

Se organistationsplanen her

Initialer og Navn
FIK - Filip Køneke, uddannelseschef
HD - Henrik Dalsgaard, uddannelseschef
JF - Jesper Falkenberg, sekretariatschef samt chef for IT og pædagogik
JKP - Jesper Kofoed Petersen, direktør
MDA - Marten Dalby, uddannelseschef for plast og køl
SM - Simon Mikkelsen, 24H-skolechef
TBL - Tina Brøndum Lausen, administrationschef

Direktørens resultatlønskontrakt

Aftale om resultatløn 2021/2022 (pdf)

Afrapportering af resultatløn 2020/2021 (pdf)

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem - Udpeget af
Benny Yssing, formand, Dansk El-Forbund
Thomas Drustrup, næstformand, Dansk Industri
Flemming Madsen, DjHs bestyrelse
Helle Jørgensen, medarbejderrepræsentant
Kristian Odgaard Bertelsen, elevrepræsentant
Lars Storgaard, Favrskov Kommune
Morten Christensen, 3F
Morten Deding, Dansk Køl & Varme / Dansk Industri
Morten Jørgensen, 3F
Palle Langkjær, Dansk Metal
Ronni Ziegler, TEKNIQ
Sander Rosenkvist Kejser, elevrepræsentant
Steen H. Sørensen, medarbejderrepræsentant / Uddannelsesforbundet lokalt

Forretningsudvalg

Benny Yssing, Dansk El-Forbund
Flemming Madsen, Wavin
Palle Langkjær, Dansk Metal
Ronni Ziegler, TEKNIQ
Thomas Drustrup, Plastindustrien

Fælles samarbejds og arbejdsmiljøudvalg

Jesper Kofoed Petersen, direktør
Mette Stig Hansen, sekretær 
Steen H. Sørensen, underviser
Mariann D. Brund, køkkenet
Helle Jørgensen, administrationen
Michael Ørholst, værkstedsassistenter/pedel
Renata Kadziewicz, rengøring
Morten Dalby, uddannelsesschef
Filip Køneke, uddannelseschef
Henrik Dalsgaard, uddannelseschef
Simon Mikkelsen, 24H-skolechef
Tina Brøndum Lausen, administrationschef
Jesper Falkenberg, Chef for ledelsessekretariatet, IT og pædagogik
Kion Christensen, el
Jakob Lykke Jensen, plast

Arbejdsmiljøtjenesten
Jesper Kofoed Petersen, formand
Simon Mikkelsen, skolehjem, arbejdsmiljøleder
Linda Axelsen, køkken
Irene Marian Larsen, rengøring
Jakob Mors Kristensen, bygningsservice
Peter Skipper Nielsen, pedel
Lars Nørlund, alevadm./økonomi/papirservice/vejledning/sekretariat
Henrik Dalsgaard, tømrer
Allan Michael Hansen, tømrer
Filip Køneke, el
Kion Christensen, el
Poul Ellegaard, værkstedsassistenter
Jesper Falkenberg, administrationen, ledelsessekretariatet og IT
Morten Dalby, plast/køl
Jens Sørensen, plast/køl

Læs mere om sikkerhed og arbejdsmiljø på DjH (pdf)

Ledelsessekretariatet

Sekretariatet er bl.a. ansvarlig for kommunikation, markedsføring, kvalitetsudvikling, digital omstilling, arbejdsmarkedsanalyser og strategi.

Medarbejdere i sekretariatet:

Jesper Falkenberg, sekretariatschef/presse: jf@djhhadsten.dk, tlf.: 89 37 01 99 / 31 31 33 45

Alexandra Bach, kommunikatør/SoMe, tlf.: 89 37 03 22 / 31 58 16 67

Henrik Dons Christensen, kommunikatør/hjemmeside, tlf.: 89 37 03 24 / 31 34 57 38

Hanne Bisgaard Hansen, projektleder, tlf.: 89 37 03 23 / 24 94 51 09

GDPR

Mette Stig Hansen, projektleder/GDPR, tlf.: 31 67 02 73

Elevråd

Elevrådets opgaver

Elevrådet skal varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet repræsenterer eleverne overfor skolens bestyrelse, lærere og skoleleder. Elevrådet har ret til at blive hørt i sager, der gælder de nævnte områder.

Hvorfor elevråd?

Elevrådet er elevernes talerør. Det er gennem elevrådet, forholdene på skolen kan ændres. Det kan for eksempel være, at der mangler et rygerum på skolen, redskaberne i faglokalerne er forældede eller et ønske om flere sociale arrangementer. Der er næsten ingen grænser for, hvad elevrådet kan prøve at gøre noget ved.

Elevrådets sammensætning på grundforløbet

Inden for de første 2 uger på grundforløbet vælges der på hvert hold en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Uddannelseslederen på grundforløbet indkalder til møderne, der afholdes hver anden uge. Elevrådsrepræsentanterne vælger på det andet møde en elevrådsformand. I et af møderne deltager der en repræsentant fra Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO).

Elevrepræsentant på hovedforløbene

Eleverne vælger en repræsentant for hver uddannelse på hovedforløbet. Repræsentanten repræsenterer eleverne i det lokale uddannelsesudvalg og deltager i møderne på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer.

Lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg kan påtage sig mange opgaver, og udvalget er et væsentligt bindeled mellem uddannelsesinstitutionen og det erhvervsliv den betjener. Væsentlige arbejdsområder er:

  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen, og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.
  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører efteruddannelse af branchens uddannede medarbejdere.
  • At foretage indstilling af lokale valgfag til skolens afgørelse.
  • At virke for tilvejebringelse af praktikpladser ved kontakt til virksomheder.
  • At varetage arbejdsopgaver, der overdrages af det faglige udvalg for uddannelse, der hensigtsmæssig kan udføres af uddannelsesudvalget.

Den Jyske Håndværkerskole har oprettet et lokalt uddannelsesudvalg for hver af de uddannelser skolen udbyder. De medlemmer der er udpeget af de faglige udvalg, efter indstilling fra organisationers lokale afdelinger, udgør flertallet i de respektive udvalg, og der er ligelig repræsentation mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Øvrige medlemmer er udpeget af skolen. En repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for skolens lærere er tilforordnet udvalget. Der er endvidere tilforordnet en repræsentant for skolens elever på uddannelsesområdet.

Elektrikeruddannelsen

Peter Rosendahl Jensen, formand, prj@def.dk
Peter Bosteen, næstformand, peter.bosteen@hessellund-el.dk
Claus Markvard Hall, cmh@mariendal.dk
Martin i Dali Poulsen, idali@it.dk
Rikke Aavad, rika@videndjurs.dk
Bjørn Johansen, bjorn.johansen@bpelectric.dk  
Torben Dyrmose, mail@idomel.dk
Jørgen Gorm Hansen, EVU, jgh@evu.dk
Nicolai Gjesing Møller Sørensen, lærling-EUD, nicolaigjesing@hotmail.com
Tobias Emil Hess Jakobsen, lærling-EUX, tobi4320@gmail.com
Filip Køneke, områdeleder, fik@djhhadsten.dk
Gordon Frese, underviser, gof@djhhadsten.dk
Claus Hinge, Uddannelsesleder, ch@djhhadsten.dk
Hanne Bisgaard Hansen, projektleder, hbh@djhhadsten.dk

Køleteknikeruddannelsen

Torben A. Lindhardt, formand toal@danskmetal.dk
Tommy Sølund Jacobsen, faxe240@live.dk
Carsten Dahlgaard, carstendahlgaard@danfoss.com
Kristian Kristensen, kristian.kristensen@carrier.com
Ny kandidat skal findes, lærling EUD
Thomas Strangholt, ts33dk@gmail.com
Gert Hansen, underviser, TEC, gh@tec.dk
Morten Almlund, virksomhedskonsulent, TEC mal@tec.dk
Jan Carsten Illum Pedersen, uddannelsesleder TEC, jcip@tec.dk
Morten Dalby, uddannelseschef, mda@djhhadsten.dk
Carsten Søe, cas@djhhadsten.dk
Jens Sørensen, underviser, js@djhhadsten.dk
Hanne Bisgaard Hansen, sekretær, hbh@djhhadsten.dk

Plastmageruddannelsen

Mark H. Christensen, formand, mhc@expo-net.dk
Christoffer Høvsgaard, næstformand, christoffer.hoevsgaard@LEGO.com
Thomas Jespersen, thomas.jespersen@3f.dk
Mai Horsted Høst-Madsen, mai.horsted.madsen@LEGO.com
Vakant plads
Morten Dalby, uddannelseschef, mda@djhhadsten.dk
Peter Kjærsgaard Kristensen, underviser, pkk@djhhadsten.dk
Hanne Bisgaard Hansen, sekretær, hbh@djhhadsten.dk

Tækkemandsuddannelsen

Henrik Jensen, formand, info@ulfborg-taekkefirma.dk
Henrik Bøgelund Nielsen, næstformand, henrikboegelundnielsen@gmail.com
Allan Hansen, underviser, ah@djhhadsten.dk
Mads Kvist, Uddannelseskonsulent, Byggeriets Uddannelser mkv@bygud.dk
Morten Lehmann, morten.lehmann@3f.dk
Anders Thyge, anders.thyge@3f.dk
Henrik Dalsgaard, uddannelseschef, hd@djhhadsten.dk

Tømreruddannelsen

Herluf Bøgild Bachmann, formand, boegild@mail.tele.dk
Lars Krogh Jensen, næstformand, power4us@hotmail.com
Per Elming, elmingper@gmail.com
Thomas Netopil, thomasnetopil27@hotmail.com
Henrik Dalsgaard, uddannelseschef, hd@djhhadsten.dk
Chris Klitte Thomasen, underviser, ckt@djhhadsten.dk