den jydske haandvaerkerskole

Ledelse

Ledelse

Kontact

Organisationsplan

Se organistationsplanen her

Initialer og Navn
ABR - Allan B. Rassmussen, områdeleder plastuddannelser
AN - Agner Nielsen, områdeleder eluddannelser
GA - Gunver Abild, områdeleder, oldfrue
HD - Henrik Dalsgaard, områdeleder træfagenes byggeuddannelser
HOE - Henrik Øelund, direktør
HT - Henrik Theager, områdeleder, bygningsansvarlig
HTR - Helle Tange Rasmussen, områdeleder, økonomichef
IBJ - Ib Bæk Jensen, områdeleder, køleuddannelser
SM - Simon Mikkelsen, områdeleder skolehjem, LC
TD - Tom Dessau, områdeleder, køkkenchef

Direktørens resultatlønskontrakt

Aftale om resultatløn 2018/2019 (pdf)
Afrapportering af resultatløn 2017/2018 (pdf)

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem - Udpeget af
Benny Yssing, formand, bys@def.dk - Bestyrelsen, DjH
Thomas Drustrup, næstformand, td@plast.dk Dansk Industri
Ronni Ziegler, rzh@kia.dk - TEKNIQ
Ejner K. Holst, ekh@lo.dk - Dansk El-Forbund
Henrik Schmidt Jeppesen, henrik@thor-koleservice.dk - AKB
Lonny Krægpøth, medarbejderrepræsentant, lk@djhhadsten.dk - TAP
Morten Christensen, morten.christensen@3f.dk - 3F
Nils Borring, borgmester@favrskov.dk - Favrskov Kommune
Palle Langkjær, 0210pal@3f.dk - Dansk Metal
Morten Jørgensen, morten.jorgensen@3f.dk - 3F
Oline Marie Overmark Kaysen, olinemarie70@gmail.com - elevrepræsentant
Steen H. Sørensen, medarbejderrepræsentant, shs@djhhadsten.dk - Uddannelsesforbundet lokal
Jakob Bolther, jbo@raunstrup.dk - Dansk Byggeri

Forretningsudvalg

Benny Yssing, bys@def.dk
Ronni Ziegler, rzh@kia.dk
Ejner K. Holst, ekh@lo.dk
Palle Langkjær, 0210pal@3f.dk
Thomas Drustrup, td@plast.dk

Samarbejdsudvalg

Henrik Øelund, direktør, hoe@djhhadsten.dk
Steen H. Sørensen, tømrer- og tækkemandsafdelingen, shs@djhhadsten.dk
Marianne Almskou, køkkenet, ma@djhhadsten.dk
Lonny Krægpøth, administrationen, lk@djhhadsten.dk

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøudvalg
Henrik Øelund, formand, hoe@djhhadsten.dk
Ib Bæk Jensen, arbejdsmiljøleder, ibj@djhhadsten.dk
Malene Buus Lund, sekretær, mbl@djhhadsten.dk
Henrik Theager, medlem, ht@djhhadsten.dk
Agner Nielsen, medlem, an@djhhadsten.dk
Lars Nørlund, medlem, lna@djhhadsten.dk
Jakob Lykke Jensen, medlem, jlj@djhhadsten.dk

Arbejdsmiljøtjenesten
Henrik Øelund, formand, hoe@djhhadsten.dk
Malene Buus Lund, sekretær, mbl@djhhadsten.dk
Simon Mikkelsen, skolehjem, sm@djhhadsten.dk
Peter Kjærsgaard, skolehjem, pkk@djhhadsten.dk
Tom Dessau, køkken, td@djhhadsten.dk
Martin Sommer Gaarsmann, køkken, msg@djhhadsten.dk
Helle Tange Rasmussen, administration, htr@djhhadsten.dk
Lars Nørlund, administration, lna@djhhadsten.dk
Gunver Abild, rengøring, ga@djhhadsten.dk
Inge Juul Nielsen, rengøring, ijn@djhhadsten.dk
Henrik Theager, pedel/værkstedsassistenter, ht@djhhadsten.dk
Per Høj, pedel/værkstedassisteneter, perh@djhhadsten.dk
Henrik Dalsgaard, tømrer, hd@djhhadsten.dk
Steen H. Sørensen, tømrer, shs@djhhadsten.dk
Agner Nielsen, el, an@djhhadsten.dk
Kion Christensen, el, kc@djhhadsten.dk
Ib Bæk Jensen, arbejdsmiljøleder, køl, ibj@djhhadsten.dk
Jens Sørensen, køl, js@djhhadsten.dk
Allan B. Rasmussen, plast, abr@djhhadsten.dk
Jakob Lykke Jensen, plast, jlj@djhhadsten.dk

Læs mere om sikkerhed og arbejdsmiljø på DjH (pdf)

Elevråd

Elevrådets opgaver

Elevrådet skal varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser. Elevrådet repræsenterer eleverne overfor skolens bestyrelse, lærere og skoleleder. Elevrådet har ret til at blive hørt i sager, der gælder de nævnte områder.

Hvorfor elevråd?

Elevrådet er elevernes talerør. Det er gennem elevrådet, forholdene på skolen kan ændres. Det kan for eksempel være, at der mangler et rygerum på skolen, redskaberne i faglokalerne er forældede eller et ønske om flere sociale arrangementer. Der er næsten ingen grænser for, hvad elevrådet kan prøve at gøre noget ved.

Elevrådets sammensætning på grundforløbet

Inden for de første 2 uger på grundforløbet vælges der på hvert hold en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Uddannelseslederen på grundforløbet indkalder til møderne, der afholdes hver anden uge. Elevrådsrepræsentanterne vælger på det andet møde en elevrådsformand. I et af møderne deltager der en repræsentant fra Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO).

Elevrepræsentant på hovedforløbene

Eleverne vælger en repræsentant for hver uddannelse på hovedforløbet. Repræsentanten repræsenterer eleverne i det lokale uddannelsesudvalg og deltager i møderne på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer.

Lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg kan påtage sig mange opgaver, og udvalget er et væsentligt bindeled mellem uddannelsesinstitutionen og det erhvervsliv den betjener. Væsentlige arbejdsområder er:

  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen, og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.
  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører efteruddannelse af branchens uddannede medarbejdere.
  • At foretage indstilling af lokale valgfag til skolens afgørelse.
  • At virke for tilvejebringelse af praktikpladser ved kontakt til virksomheder.
  • At varetage arbejdsopgaver, der overdrages af det faglige udvalg for uddannelse, der hensigtsmæssig kan udføres af uddannelsesudvalget.

Den jydske Haandværkerskole har oprettet et lokalt uddannelsesudvalg for hver af de uddannelser skolen udbyder. De medlemmer der er udpeget af de faglige udvalg, efter indstilling fra organisationers lokale afdelinger, udgør flertallet i de respektive udvalg, og der er ligelig repræsentation mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Øvrige medlemmer er udpeget af skolen. En repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for skolens lærere er tilforordnet udvalget. Der er endvidere tilforordnet en repræsentant for skolens elever på uddannelsesområdet.

Elektrikeruddannelsen

Peter Bosteen, formand, peter.bosteen@hessellund-el.dk
Peter Rosendahl Jensen, næstformand, prj@def.dk
Claus Markvard Hall, clha@lindpro.dk
Martin i Dali Poulsen, idali@it.dk
Jan Krog Nielsen, jkni@videndjurs.dk
Bjørn Johansen, bjorn.johansen@bpelectric.dk  
Torben Dyrmose, mail@idomel.dk
Morten Cassander, mca@evu.dk
Nico Pojan Pedersen, lærling, nico.pojan.pedersen@outlook.dk 
Lasse Hedegård Rasmussen, lærling, lass4416@gmail.com
Agner Nielsen, områdeleder, an@djhhadsten.dk
Filip Køneke, uddannelsesansvarlig, fik@djhhadsten.dk
Hanne Bisgaard Hansen, projektleder, hbh@djhhadsten.dk

Køleteknikeruddannelsen

Bjørn Søby, formand, bjoern.soeby@jci.com
Svend Erik Høier, næstformand, seh@cberg.dk
Bent Johansen, bent.johansen@carrier-ref.dk
Carsten Dahlgaard, carstendahlgaard@danfoss.dk
Gert Borlund, gertborlund@gmail.com
Kim Valbum, kva@koeleteknik.dk
Kris Svane Olesen, krisolesen55@hotmail.com
Peter Holmsgaard, peterholmsgaard@hotmail.com
Stevan Klausen, stevanklausen@hotmail.com
Ib Bæk Jensen, områdeleder, ibj@djhhadsten.dk
Jens Sørensen, underviser, js@djhhadsten.dk

Plastmageruddannelsen

Jørgen Guldmann, formand, jg@sp-moulding.dk
John Nørtoft Holdt, næstformand, john.holdt@lego.com
Thomas Jespersen, thomas.jespersen@3f.dk
Birgitte Høst-Madsen, birgitte.hoest.madsen@lego.com
Britta Munk Overgaard, bmo@bach-ci.dk
Ole Rosted, olerosted@mail.dk
Allan B. Rasmusssen, områdeleder, abr@djhhadsten.dk
Peter Kjærsgaard Kristensen, underviser, pkk@djhhadsten.dk
Troels N. Pedersen, underviser, tnp@djhhadsten.dk
Heine R. H. Jensen, underviser, hrj@djhhadsten.dk

Tækkemandsuddannelsen

Allan Nielsen, formand, taekkeserviceaps@gmail.com
Jacob Vad, jav@bygud.dk
Karsten Hansen, kvhtek@mail.tele.dk
Benny Bælum, mail@bbstraatag.dk
Henrik Bøgelund Nielsen, henrikboegelundnielsen@gmail.com
Anders Thyge, anders.thyge@3f.dk
Henrik Dalsgaard, områdeleder, hd@djhhadsten.dk
Leif Tarp, underviser, lt@djhhadsten.dk

Tømreruddannelsen

Herluf Bgild Bachmann, formand, boegild@mail.tele.dk
Lars Krogh Jensen, power4us@hotmail.com
Per Elming, elmingper@gmail.com
Thomas Netopil, thomasnetopil27@hotmail.com
Henrik Dalsgaard, områdeleder, hd@djhhadsten.dk
Niels Klok Tronborg, underviser, nkt@djhhadsten.dk