den jydske haandvaerkerskole

Organisation

Ledelse

Organisationsplan

Se organistationsplanen her (link på vej)

Initialer og Navn
JKP - Jesper Kofoed Petersen, direktør
RHF - Rikke Feld, uddannelseschef for el, EUX og GF1
MDA - Morten Dalby, uddannelseschef for plast og køl
SM - Simon Mikkelsen, 24H-skolechef og IT-chef
TBL - Tina Brøndum Lausen, administrationschef
KSW - Kenneth Sjøberg Wollf, Træfagenes byggeuddannelse og Studieinfo

Direktørens resultatlønskontrakt

Aftale om resultatløn 2021/2022 (pdf)

Afrapportering af resultatløn 2020/2021 (pdf)

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem - Udpeget af

Benny Yssing, formand, Dansk El-Forbund
Thomas Drustrup, næstformand, Dansk Industri
Flemming Madsen, DjHs bestyrelse
Helle Jørgensen, medarbejderrepræsentant
John Skjold Pedersen, Byggefirmaet JSP ApS
Kristian Odgaard Bertelsen, elevrepræsentant
Lars Storgaard, Favrskov Kommune
Morten Christensen, 3F
Morten Deding, Dansk Køl & Varme / Dansk Industri
Morten Jørgensen, 3F
Palle Langkjær, Dansk Metal
Ronni Ziegler, TEKNIQ
Sander Rosenkvist Kejser, elevrepræsentant
Steen H. Sørensen, medarbejderrepræsentant / Uddannelsesforbundet lokalt

Forretningsudvalg

Benny Yssing, Dansk El-Forbund
Flemming Madsen, Wavin
Palle Langkjær, Dansk Metal
Ronni Ziegler, TEKNIQ
Thomas Drustrup, Plastindustrien

Referater

Referat fra møde den 29. marts 2023 (link til PDF)

Referat fra møde den 21. juni 2023 (link til PDF)

Lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg kan påtage sig mange opgaver, og udvalget er et væsentligt bindeled mellem uddannelsesinstitutionen og det erhvervsliv den betjener. Væsentlige arbejdsområder er:

  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen, og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.
  • At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører efteruddannelse af branchens uddannede medarbejdere.
  • At foretage indstilling af lokale valgfag til skolens afgørelse.
  • At virke for tilvejebringelse af praktikpladser ved kontakt til virksomheder.
  • At varetage arbejdsopgaver, der overdrages af det faglige udvalg for uddannelse, der hensigtsmæssig kan udføres af uddannelsesudvalget.

Den Jyske Håndværkerskole har oprettet et lokalt uddannelsesudvalg for hver af de uddannelser skolen udbyder. De medlemmer der er udpeget af de faglige udvalg, efter indstilling fra organisationers lokale afdelinger, udgør flertallet i de respektive udvalg, og der er ligelig repræsentation mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Øvrige medlemmer er udpeget af skolen. En repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for skolens lærere er tilforordnet udvalget. Der er endvidere tilforordnet en repræsentant for skolens elever på uddannelsesområdet.

Elektrikeruddannelsen

Peter Rosendahl Jensen, formand, prj@def.dk
Bjørn Johansen, bjorn.johansen@bpelectric.dk  
Claus Markvard Hall, cmh@mariendal.dk
Martin i Dali Poulsen, idali@it.dk
Mikkel Gottlieb Bennetzen, mgbe@videndjurs.dk
Mette Fuglsang,   mfu@raaby-rosendal.dk 
Lars Gustafson, Lars.Gustafson@cbre.com
Torben Dyrmose, mail@idomel.dk
Jørgen Gorm Hansen, EVU, jgh@evu.dk
Nicolai Gjesing Møller Sørensen, lærling-EUD, nicolaigjesing@hotmail.com
Tobias Emil Hess Jakobsen, lærling-EUX, tobi4320@gmail.com
Rikke Feld, uddannelseschef, rhf@djhhadsten.dk
Christian Uffo Spliid Marker, underviser, cm@djhhadsten.dk
Hanne Bisgaard Hansen, projektleder, hbh@djhhadsten.dk