elektrikeruddannelse

2.7 Brandtekniske installationer

Modulet handler om Installation og vedligeholdelse af brandtekniske installationer (f.eks. ABA og ABDL). Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Selvstændigt kan udføre tætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser, efter gældende love og regler.
 2. Selvstændigt kan installere, idriftsætte, fejlfinde, reparere, servicere og vedligeholde brandtekniske installationer jf. bygningsreglementet, herunder røgalarm-, varslings-, ABDL-anlæg samt flugtvejs- og panikbelysningsanlæg, både som selvstændige anlæg såvel som integrerede anlæg i en funktionsbaseret sammenhæng.
 3. Selvstændigt kan installere, idriftsætte, fejlfinde og reparere, servicere og vedligeholde ABA (Automatisk Brandalarm Anlæg) i relation til myndighedskravene. Har kendskab til at ABA kan styre funktioner i andre typer anlægsinstallationer.
 4. Kan, for de brandtekniske installationer, udarbejde den krævede dokumentation og foretage idriftsættelse.
 5. Har indgående kendskab til gældende love og reglers krav til brandtekniske installationers funktionalitet, dokumentations- og eftersynsomfang, herunder funktionsafprøvning. Kan sikre at bygningers brandtekniske installationer er projekteret og installeret så de fungerer efter hensigten.
 6. Har kendskab til røgudluftnings-, brandventilations-, rumsluknings- og sprinkler- anlæg.
 7. Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 8. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 9. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 10. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet

Faglige mål

Modulet har fokus på projektering og installation af ABA-anlæg, som en naturlig overbygning til modul 1.5. Du får mulighed for at udføre projektering af ABA-anlæg, opsætning og service på ABA og ABDL.

Personlige mål

Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis. Det giver dig kompetencer og mulighed for selvstændigt at kunne analysere og løse komplekse opgaver innovativt på automatiske anlæg.

Modulets emner bearbejdes i en rapporter som skal indeholde en gennemgang af teorien og udvikling af et automatiskanlæg.

Der arbejdes i grupper af 2 personer.

Du overhøres mundtligt i rapporten og det automatiske anlæg. Det tager 14 minutter og danner grundlag for din standpunktskarakter, ved modulets afslutning. I vurderingen indgår der en vurdering af dit arbejde og engagement i den daglige undervisning. Vurderingen er individuel.

 Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 2.7 Brandtekniske installationer

Lærlingen kan installere og vedligeholde brandtekniske installationer (f.eks ABA og ABDL).

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker