grundforlob paa djh

Lovgrundlag - EUD

Ændring af opbygning af erhversuddannelserne, reform 2015:

Erhvervsuddannelserne - reform 2015

Lov nr 634 af. 16.june2014:

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love.

Bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Lokal undervisningsplan:

EUD-Grundforløb 1 (GF1)