efteruddannelse

Andre kurser

På Den Jyske Håndværkerskole kan du både tilmelde dig AMU- og IDV kurser. IDV kurserne er specielt tilrettelagte kurser, som vi skræddersyr til en bestemt branche eller virksomhed. Vores IDV kurser kan være åbne kurser for en særlig gruppe medarbejdere, eller det kan være lukkede virksomhedsspecifikke kurser. De åbne kurser er for alle interessenter, så tilmeld dig hvis nedenstående kurser er noget for dig.

Transport af farligt gods

Læs mere om Transport af farligt gods ved at klikke på dette link