den jydske haandvaerkerskole

Virksomhederne er vores vigtigste partner, og vi ser det som vores fornemste opgave at sende lærlinge tilbage til jer med en viden og kompentencer, I kan bruge i jeres virksomhed til at skabe vækst og bæredygtige løsninger.

Derfor vil vi gerne invitetere netop jer til at kontakte os, så vi kan høre, hvilke behov I har i jeres virksomhed. 

Vi har en holistisk tankegang omkring uddannelsen og dannelsen af den enkelte lærling.

Vil du gerne ansætte en elev?

Vi vil gerne hjælpe dig.

Kontakt os for at høre, hvilke muligheder du har, når I overvejer en elev/lærling.

Tlf: 89 370 100

FAQ

Godkendelse af læreplads

Virksomheden skal godkendes af Det faglige Udvalg, før den kan indgå en uddannelsesaftale med en elev..

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes på det faglige udvalgs hjemmeside.

Du finde de faglige udvalgs ansøgningsskemaer her:

Ofte vil ansøgningsskemaet kunne udfyldes og sendes elektronisk.

Jeg har en lærling

Godt arbejde

Vi er afhængige af virksomheder, som tager lærlinge. Vi har et tæt samarbejde med mange virksomheder. Ja, det er en af vores vigtigste opgave, at sige tak for lån, når jeres lærlinge er færdige på deres skoleophold.

Vi vil altid gøre vores bedste for at holde jer opdateret omkring, hvordan det går jeres lærling. I kan følge med på lærepladsen.dk.

I kan også have spørgsmål til økonomien. Måske kan vi besvare de fleste spørgsmål herunder

Tilskud og refusion

Du får tilskud, når jeres lærling er på skolebænken. Der er en række forskellige måder, I som virksomhed kan blive kompenseret.

Lønrefusion og tilskud til befordring

I får automatisk lønrefusion og tilskud til befordring for elever og lærlinge på erhvervsuddannelser (EUD), der er på skoleophold. For elever og lærlinge over 25 år skal I oplyse elevens eller lærlingens løn til AUB, første gang eleven eller lærlingen er på skoleophold, før I kan få pengene. I vil få et brev i Digital Post.

Læs mere på virk.dk

Skolehjemsrefusion

I kan få refusion af udgifter til elevernes og lærlingenes kost og logi, hvis opholdet er startet før den 1. juli 2019. Er opholdet startet senere, udbetaler AUB automatisk refusionen til skolerne, og I skal derfor ikke gøre noget.

Andre typer støtte og refusion

Virksomheden kan få støtte til udlandsophold, hvor lærlingen er udstationeret. 

Læs meget mere om støtte her.

Kontakt læreplads