eux svend og student

plastmager

EUX-Plastmager

EUX-plastmageruddannelsen tager 5 år, hvoraf det første år bliver brugt på et grundforløb, hvor du bl.a. arbejder med miljø, genanvendelse og bæredygtighed.

På EUX oplever du et spændende skema sammensat af både gymnasiale fag og undervisning i værkstedet på samme dag. I tværfaglige projekter arbejder du med både boglige og praktiske fag. Projektperioder er tilrettelagt, så du umiddelbart kan overføre din teoretiske viden fra grundfagene til værkstedet. Hele uddannelsen er bygget op, så den giver dig en forståelse af sammenhængen mellem teori og praktik, hvilket er et vigtigt element, når du vælger en videregående uddannelse. 

Læs mere om de tværfaglige projekter på DJH.

Opbygning af EUX-plastmager

Se opbygningen af EUX-plastmager på Den Jyske Håndværkerskole her:

pla eux

Gymnasiale fag

Ud over de obligatoriske fagrettede fag, der indgår i uddannelsen til plastmager, er dine fag på EUX:

A-niveau

  • Dansk
  • Matematik

B- niveau

  • Engelsk
  • Fysik
  • Teknikfag
  • Kemi

C-niveau

  • Samfundsfag
  • Teknologi

Mød elever der allerede er i gang med en plastuddannelse og læs mere om EUX-plastmager.

 

Faktaboks - EUX

Varighed
EUX-elektriker: 5 år
EUX-tømrer: 4 år og 6 mdr. - 5 år
EUX-plastmager: 5 år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding
Optagelse på eux-uddannelsen

Sådan søger du - se filmen

Download folder
EUX-elektriker
EUX-tømrer
EUX-plastmager

Plastindustrien

Plastmager eux-unge (pdf)
Plastmager eux-UU vejleder (pdf)
Plastmager eux-virksomheder (pdf)