elektrikeruddannelse

1.10 Tavleinstallationer og dimensionering

Modul 1.10, Tavleinstallationer og dimensionering handler om installation af almindelige elektriske installationer i tavler og grundlæggende dimensionering af tilhørende komponenter og kabler.

På modul 1.10 får du udbygget den grundlæggende viden om tavler, du har fået på H1. Du bliver desuden indført i den relevante og lovgivning på området. 


DJH ønsker, at du øver dig på dette inden skoleforløbet

Se de praktiske færdigheder og download afkrydsningsskema her. 


Det skal du lære på skoleforløbet

 1. Eleven kan redegøre for definitioner på flere typer eltavler, herunder lavspændings- og maskintavlers opbygning, samt kendskab til gældende love, normer og standarder samt mærkning af tavler.
 2. Eleven kan redegøre for kortslutningsniveauer i forbindelse med valg og installation af komponenter og kabler i forhold til installation af tavler, fx med hensyn til dynamiske og termiske påvirkninger eller andre forhold.
 3. Eleven kan redegøre for udførelse af tavlebeskyttelse, jf. DS/HD 60364-standardserien, som jording, transientbeskyttelse (SPD), fejlstrømsafbryder (RCD), sikringer og maksimalafbrydere.
 4. Eleven kan redegøre for kortslutnings- og overbelastningsudstyr, jf. DS/HD 60364-standardserien til tavler, kabler og udstyr i afgående kredse.
 5. Eleven kan redegøre for selektivitet mellem tavlekomponenter.
 6. Eleven har kendskab til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med tavler og tavlekomponenter.
 7. Eleven har kendskab til fremstilling og dokumentation af tavler i henhold til DS/EN 61439-standardserien samt vejledninger fra Dansk eltavleforening.
 8. Eleven har kendskab til termiske forhold- og udfordringer i forbindelse med komponenter og lednings- og kabelføring i tavler.
 9. Eleven kan redegøre for- og gennemføre fejlfinding ved hjælp af fx termografering af forbindelser, komponenter og samlinger.
 10. Eleven kan montere og installere lavspændings- og maskintavler, herunder kabel- og ledningsføringer inde i tavlen.
 11. Eleven kan ved tavlearbejde foretage risikovurdering og sikring egen og andres sikkerhed.
 12. Eleven kan udvælge- og anvende korrekt måleudstyr, værktøj og relevante materialer til at opbygge- og servicere eltavler.
 13. Eleven kan kvalitetssikre- og dokumentere eget arbejde, herunder udfylde tavlespecifikationsskema (fx BPS) og kredsskemaer korrekt.
 14. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 15. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Se den lokale undervisningsplan for modul 1.10 her.


Dette skal du arbejde med i virksomheden før og efter modulet:

 • Eleven kan udføre almindelige elektriske installationer i tavler
 • Eleven kan udføre dimensionering af grundlæggende komponenter og kabler
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.