den jydske haandvaerkerskole

Om uddannelserne

Den Jyske Håndværkerskoles uddannelsesudbud tager udgangspunkt i idéen om det vertikale uddannelsesbillede, den tætte branchetilknytning og landsskoletanken.

Erhvervsuddannelse

Indenfor udvalgte områder tilbyder DJH alle uddannelsesniveauer fra grundforløb til højeste teknikerniveau. Dette udgangspunkt anses for værende vitalt for fastholdelse af topkvalitet.

På erhvervsuddannelsesområdet uddannes elektrikere, tømrere, tækkemænd, plastmagere og køleteknikere. Lærlingene kommer fra firmaer fra hele landet og bor under deres skoleophold på vores skolehjem. Lærlingene er 17 - 18 år eller ældre, når de begynder deres uddannelse. Den samlede læretid er cirka fire år. Heraf udgør skoletiden ca. et år fordelt på fire til seks ophold.

Efteruddannelse

DJH udbyder arbejdsmarkedskurser for faglærte, teknikere med flere. Efter- og videreuddannelseskurserne er af kort varighed typisk en til to uger. På skolens program er der ca. 100 forskellige tilbud indenfor de fire brancher, der betjenes, el, byg, køl, og plast. Kursisterne på kurserne bor på vores kursushotel på skolens område og spiser i vores restaurant.

Udbud

 • Den Jyske Håndværkerskoles udbud af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelsernes fælles kompetencebeskrivelser.
  EUD-grundforløb
 • Grundforløb 1
 • Strøm, styring og it
 • Produktion og udvikling
 • Bygge og anlæg

EUD-hovedforløb

 • Elektriker
  • installationsteknik
  • styring- og reguleringsteknik
  • kommunikationsteknik
  • bygningsautomatik
  • elmontør
 • Plastmager, plastspecialist
 • Køletekniker
 • Træfagenes byggeuddannelse
  • tømrer
  • tækkemand
 • EUX
  • tømrer
  • elektriker
  • plastmager

AMU-kompetencebeskrivelser

 • El-området
  • 2851 - Elektrisk automation på automatisk maskiner og anlæg
  • 2854 - Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
  • 2863 - Bygningers elinstallationer
  • 2864 - Belysningsanlæg
  • 2865 - Køleautomatik og varmepumper
  • 2866 - Vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el
 • Køleområdet
  • 2707 - Køleteknisk område
 • Plast- og vvs-området
  • 2756 - Fremstilling af produkter i plast
  • 2757 - Plastsvejsning

Det forreste tal henviser til nummeret på den fælles kompetencebeskrivelse.

Pædagogik

På skolen "lever" man uddannelse. Den Jyske Håndværkerskole er i modsætning til de fleste andre tekniske skoler også en kostskole, hvor elever og studerende kan bo og leve under uddannelsen.

Skolen er indrettet efter den amerikanske campus-model, hvor der overordnet er tale om et kombineret bo-, uddannelses- og fritidsmiljø, der gør skolen til en helhed i elevernes og de studerendes hverdag. Skolen er en 24-timersskole, der er parat, når eleven er det, hvilket giver et differentieret og venligt studiemiljø. Der tages udgangspunkt i, at eleverne er afklarede i deres uddannelsesvalg, er motiverede og læringsparate.

Bomiljø

Fysisk integreret i skolen ligger studielejligheder, kollegieværelser, skolehjem og ungdomsboliger.

Fritidsmiljø

Der er opholdsrum, caféer, fitnesscenter, musikrum, fjernsynsstuer, swimmingpool, sportsanlæg med tennisbaner og beach-volley/basket m.m.

Uddannelsesmiljø

Elever og studerende kan frit bruge skolens udstyr og værksteder udenfor undervisningstiden, der er endvidere særlige it-værksteder og bemandede åbne datastuer også til fri afbenyttelse. Der er indrettet mediatek, multiværksteder og laboratorier, som er med til at styrke den studerendes læringssituation. Endvidere bidrager disse rammer i høj grad til en reel mulighed for pædagogisk udvikling.
Elever, lærlinge og studerende har således et åbent og konstruktivt læringsmiljø, der i sin integration af faglig/teknisk og human viden fremstår som et holistisk studiemiljø.
Eleverne kan anvende skolens lokaler og udstyr 24 timer i døgnet inkl. it-lokaler, laboratorier og værksteder. Endvidere er der indført mentorordning, hvor ældre elever hjælper til i værkstederne efter normal arbejdstid. Det betyder også at opgaver og projekter stilles som åbne opgaver og at der tilskyndes til alternative eller optimerede løsninger/besvarelser. For at danne helhed i undervisningen er faglærerne i de enkelte afdelinger på DjH teamorganiseret. Vi tror på, at denne samarbejdsform giver optimalt udbytte og udnyttelse af den enkeltes faglige kompetencer til teamet samtidig med, at det udvikler teamdeltagernes samarbejdskompetencer og tværfaglighed til gavn for eleverne og de studerende.

Kostskoleidéen

Skolen tror på, at kostskoleidéen rent uddannelsesmæssigt er en rigtig god ide. Det giver ganske enkelt en anden holdning til studiet, at man er her hele tiden. Langt det meste af tiden går naturligt med at tænke og tale fag, her er altid hjælp at hente og stærke faglige og personlige netværk opbygges. Endvidere giver denne faglige frihed og ansvarlighed et godt miljø, hvor begreber som hærværk og graffiti er ukendt.
Ved hjælp af skolens computernetværk er det muligt at arbejde med sine projekter hjemme på kollegiet eller på skolehjemmet. De, der ikke bor på skolen, er dog ikke ladt i stikken. Alle har elektroniske adgangskort, så de rent fysisk kan benytte sig af alle skolens faciliteter døgnet rundt.

Projekter

Det internationale og nationale projektarbejde er et væsentligt indsatsområde.

Den Jyske Håndværkerskole er landsskole for flere uddannelser, og det internationale samarbejde såvel som det nationale samarbejde sikrer global forståelse og overblik, som er medvirkende til at gøre Danmark førende indenfor de pågældende uddannelser.

Internationaliseringen sker i tæt samarbejde med de danske brancheorganisationer. Afdelingerne har som målsætning altid at være involveret i minimum ét internationalt projekt.

Internationalisering

Det internationale samarbejde er et væsentligt indsatsområde. Den Jyske Håndværkerskole er landsskole for flere uddannelser udligner det internationale samarbejde ikke kun et manglende nationalt samarbejde på disse områder, men sikrer også et udblik, der er medvirkende til at gøre Danmark førende indenfor pågældende uddannelser. Internationalisering sker i tæt samarbejde med de danske brancheorganisationer. Der foretages både elevudvekslinger, afholdes internationale kursusforløb samt arbejdes med internationale udviklingsprojekter.

Samarbejdsskoler

Erhvervsskoler Østjylland

Erhvervsskoler Østjylland er et samarbejde mellem:

 • Learnmark
 • Handelsfagskolen
 • Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
 • Aarhus Business College
 • Silkeborg Handelsskole
 • Teknisk Skole Silkeborg
 • Viden Djurs
 • Mercantec
 • Tradium
 • Skanderborg Odder Center for Uddannelse
 • AARHUS TECH
 • Den Jyske Håndværkerskole

Erhvervsskoler Østjylland er et erhvervsskolenetværk, der løser uddannelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske opgaver. Skolerne samarbejder om udbud af erhvervsrettede ungdoms-, voksen- og efteruddannelser, der imødekommer arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft.