eux svend og student

Oplæringsvejledning

At stå i lære hos en læremester udgør den praktiske oplæring i uddannelsen. Oplæringen skal sammen med skoleundervisningen føre til, at du når uddannelsens samlede mål.

  • I dansk lærer du at skrive en ansøgning og lave et grundigt CV. Du lærer noget om søgestrategier og vi arbejder med kropssprog, som du kan bruge ved en samtale.
  • Du får hjælp til at oprette en profil på lærepladsen.dk, og du lærer om aktiv lærepladssøgning. Du skal selv gøre arbejdet, men er godt støttet af skolen.
  • I grundforløbet ligger der en obligatorisk uge med fokus på oplæringen i uge 43. Du skal finde en virksomhed, hvor du kan komme i praktik i en uge. Du har undervisningsfri i uge 42, og det giver dig god mulighed for at tilbyde virksomheden at have dig i praktik i to uger.

En virksomhed må tage en lærling når den:

  • Er godkendt til den uddannelse som eleven/lærlingen skal tage.
  • Er godkendt til at tage en lærling.
  • En virksomhed, der ønsker at blive godkendt, skal ansøge hos det faglige udvalg.

Er du i tvivl, hjælper vi gerne med råd og vejledning.

Uddannelsesaftalen

Når du bliver ansat i en virksomhed skal der udarbejdes en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal underskrives af dig og virksomheden og sendes til skolen. Skolen sørger herefter for uddannelsesaftalen. Skolen tjekker blandt andet, at alle informationer er i orden, og at virksomheden er godkendt til at tage en lærling. Vær opmærksom på, at du har en prøvetid på 3 mdr. I den periode har du og virksomheden mulighed for at bedømme, om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre.

Har du brug for hjælp til uddannelsesaftalen, hjælper vi gerne.

Løn under uddannelse

Du aflønnes efter den gældende overenskomst for området. Virksomheden skal betale løn under hele uddannelsen - også når du er på skolen. Virksomheden får under skoleopholdet refunderet størstedelen af lønudgifterne af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).