elektrikeruddannelse

1.2 Automatiske anlæg på maskiner

Modul 1.2. handler om opbygning af maskinmæssige automatiske anlæg. Gennem undervisningen i modulet udvikler du følgende kompetencer – hvor du:

 1. Har kendskab til sikkerhedssystemer på automatiske anlæg.
 2. Har kendskab til IoT teknologi anvendt på automatiske maskiner.
 3. Kan vejlede om og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til automatiske anlæg på maskiner.
 4. Kan redegøre for automatiseringsprincipper, analog og digitale kredsløb, herunder kombinatorisk og sekventiel PLC-teknik.
 5. Kan montere automatiske anlæg på maskiner indeholdende elektromekanisk, elektronisk og programmerbart udstyr samt almindeligt forekommende digitale styre- og føleorganer.
 6. Kan programmere, opbygge og indkøre mindre automatiske anlæg indeholdende elektromekaniske, elektronisk og programmerbart udstyr (PLC)
 7. Kan foretage forskriftsmæssig afprøvning.
 8. Kan udføre fejlfinding, service og vedligeholdelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel programmering.
 9. Kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved og justering af disse.
 10. Kan redegøre for og udvælge korrekte styre-, føleorganer samt udføre indkøring og justering af disse.
 11. Har grundlæggende kendskab til pneumatik og hydraulik.
 12. Kan redegøre for pneumatiske komponenter og disses styringer samt vedligeholdelse.
 13. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 14. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 15. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Personlige og faglige mål

Du lærer om korrekte komponentvalg på baggrund af beregninger, at eftervise at et automatiske anlæg følger gældende love og standarder, at opretholde service og vedligeholdelse af automatiske anlæg, at programmer simple elektriske- og luft-styringsopgaver i en PLC.

Du får blandt andet undervisning i PLC teknologi på et højt teoretisk og fagligt niveau som kommer til udtryk i projektorienteret opgaver.

Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis, og du får mulighed for selvstændigt at analysere og løse komplekse opgaver innovativt via opbygning af automatiske anlæg.

Rapport, opgaver og afslutning

Modulets emne bearbejdes i en rapport, der indeholder en gennemgang af teorien bag emnerne, samt udvikling af et automatisk anlæg. Rapporten og dit automatiske anlæg er grundlag for 15 minutters mundtlig afhøring, der er en del af din standpunktskarakter ved modulets afslutning. I vurderingen indgår også en vurdering af din evne til at arbejde sammen med andre og af dit engagement i den daglige undervisning.

Der arbejdes i 2 personers grupper, men vurderingen gives individuelt.

 Se mere i LUP for modulet


 

Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner

 • Lærlingen kan foretage opbygning, programmering og indkøring af automatiske anlæg på maskiner.
 • Lærlingen kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det automatiske anlæg.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker