den jydske haandvaerkerskole

grundforlob paa djh

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, hvor du endnu ikke har fået uddannelsesaftale med en virksomhed i forbindelse med grundforløbet. Det kan også være, du har mistet din elevplads og får brug for skoleoplæringen for at du kan komme på et hovedforløb.

Brug denne blanket til at udfylde dine oplysninger

Klik her og søg skoleoplæring på DJH ved at uploade blanketten og sende som sikker post til "skoleoplæring"

Den Jyske Håndværkerskole (DJH ) giver dig mulighed for skoleoplæring inden for fagene tømrer og tækkemand, elektriker og plastmager.

Hvad er skoleoplæring?

Er du lærling i skoleoplæring på DJH, er det skolen, der er din arbejdsgiver, indtil du har fundet et sted, hvor du kan gøre din uddannelse færdig. Reglerne er stort set de samme, som hvis du var ansat i et privat firma. Det vil sige, at skolen udbetaler din indkomst i form af en skoleoplæringsydelse, sørger for værktøj og personlige værnemidler som sko og tøj m.m

Skolens mål er, at du skal ud og have en uddannelsesaftale med en virksomhed så hurtigt som muligt. Skoleoplæring må højest fylde ½ af din uddannelse. Resten af tiden skal foregå i en virksomhed, som skolen hjælper dig med at finde.

Hvad skal du opfylde for at komme i skoleoplæring?

  • Du skal have afsluttet og bestået dit grundforløb indenfor det fag, som du ønsker at komme i skolepraktik i.
  • Du skal opfylde EMMA kriterierne: Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil og Aktivt søgende.
  • Du skal også være tilmeldt lærepladsen Log på lærepladsen.dk ved at klikke på dette link.
  • Du vil blive indkaldt til en samtale med skolens erhvervsvejleder, som også vil afgøre, om du er egnet og opfylder EMMA kriterierne.

Hent håndbogen Skoleoplæring på DJH ved at klikke her. I den finder du alle informationer om ordningen.

I retsinformation kan du læse loven til bekendtgørelsen om skoleoplæring .

Det elektroniske mødested - EMU skriver udførligt om skoleoplæring.