den jydske haandvaerkerskole

Den Jyske Håndværkerskole, DJH

Den Jyske Håndværkerskole er en teknisk skole og er beliggende i Hadsten. Der er tale om en selvejende institution dannet i 1928 af en gruppe arbejdsgiverorganisationer, der ønskede en teknisk kostskole med tætte relationer til brancherne.

Strategi mod 2028

Frem mod 2028 hvor Den Jyske Håndværkerskole fylder 100 år, er det skolens mål at blive blandt landets bedste erhvervsskoler.

Skolen har i dag fire uddannelsesområder: Køleafdelingen, plastafdelingen, tømrerafdelingen og elafdelingen, hvorunder man kan tage 11 forskellige uddannelser. 

Skolen er en 24-timersskole, hvor der er adgang til værksteder døgnet rundt, og hvor op til 594 elever kan bo på skolehjemmets mange dobbeltværelser. Skolen har et væld af tilbud til eleverne. Både skolehjemselever og hjemmeboende elever kan benytte sig af skolens faciliteter.

Vision:

DJH er Danmarks – ja måske endda Europas bedste erhvervsskole.

Mission:

DJH er 24-timersskolen, hvor vi med tradition og fornyelse danner, uddanner og efteruddanner vores elever og erhvervskunder til højeste niveau.

Nøgleord:

 • Stolthed
 • Samarbejde
 • Engagement
 • Ordentlighed

Et fyrtårn i erhvervsskolesektoren

2026-2028

Vi sigter højere

DJH er Danmarks, ja måske endda Europas bedste erhvervsskole

Nationalt og internationalt pejlemærke for fremtidens erhvervsuddannelser

2026-2028

2024 – 2025 

Vi udvikler DJH

Styret Udvikling

Digitalisering og udvikling i dannelse, uddannelse og efteruddannelse. Skaber styrkede læringsmiljøer, pædagogisk og didaktisk

2021-2023

Organisationen etablerer og styrker sit fælles fundament

Den røde tråd
Internt
Fælles forståelse for kvalitet, processer, kommunikation, digitalisering og bæredygtighed 
Eksternt
Sikre den stærke sammenhæng mellem erhvervenes kompetencebehov og DJH’s uddannelser 

2021-2023

Must Win Battles

Kvalitet i partnerskaber (Outreach)

er partnerskaber med brancher og udvalg, aftagere, folkeskoler og udvalgte eksperter.

Høj faglighed og kompetenceudvikling

er rettidig og relevant opkvalificering af medarbejderne for eksempel i form af udstationeringer/swap-ordninger med nøglevirksomheder, virksomhedsaudits, udviklingsprojekter, DEP og meget andet.

Kvalitet i uddannelserne og i 24H skolen

er DJH’s evne til at levere landets bedste uddannelser og læringsmiljø, samt sikre ansvarlig bæredygtighed.

De fire ben i strategien

This image for Image Layouts addon

Et DJH

 • Alle jobs på DJH er anstændige jobs med verdensmål 8 for øje
 • Vi arbejder aktivt med trivsel og arbejdsmiljø
 • Vi skaber rammer og strukturer, der bidrager til ét DJH
 • Vi løfter i flok
 • Vi hjælper og støtter hinanden for at blive endnu bedre sammen
 • Helhedsforståelse og den røde tråd er vigtig for skolens identitet
This image for Image Layouts addon

Danmarks bedste erhvervsskole

 • Vi efterlever verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Herunder at alle lærlinge tilegner sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling
 • Vi lever vores værdier og efterlever kravene til os
 • Vi leverer altid høj kvalitet med kunden i centrum
 • Vi danner, uddanner og efteruddanner med høj faglig kvalitet – også efter skoletid
 • Vi opbygger og vedligeholder vores fagligheder på højeste niveau
 • Stærk faglighed går hånd i hånd med ny teknologi
This image for Image Layouts addon
Erhvervslivets foretrukne erhvervsuddannelsespartner
 • Vi arbejder med verdensmål 17, partnerskaber, hvor vi inddrager virksomheder i at udvikle teknologiske og bæredygtige uddannelser
 • Brancherne og virksomhederne vælger DJH
 • DJH opleves af vores samarbejdspartnere som fyrtårnet blandt erhvervsskoler
 • Vi bruger partnerskaberne til at udbyde og levere Danmarks bedste faglige uddannelser
This image for Image Layouts addon
Ansvarlig bæredygtighed
 • Vi arbejder med verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion på DJH
 • Bæredygtighed er en del af alt, hvad vi gør
 • Vi bygger og renoverer bæredygtigt og ansvarligt
 • Vi viser vejen i den grønne omstilling – både på skolen og i fagene
 • Vi arbejder målrettet med social inklusion, mangfoldighed og frihed under ansvar
 

værdiskabelse.jpg
kanaler og kommunikation.jpg
samarbejde.jpg
ressourcer.jpg
dep netværk.jpg
relationer.jpg
målgruppe.jpg
aktiviteter.jpg

Vedtægter

Vedtægten er vedtaget af bestyrelsen den 13/12 2022, senest godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet den 27/4 2012 og offentliggjort på DJH’s hjemmeside den 10/1 2023.

orange pil

Læs DJH's vedtægter her (pdf)

Kontrolrapporter

Se kontrolrapport for bistro og restaurant
Se kontrolrapport for kantinen på Teknisk Akademi
Se kontrolrapport for caféen

Årsberetning

orange pilLæs årsberetningen her (pdf)