efteruddannelse

Kølemontørcertifikat

Hop til


Med indførelsen af trykudstyrsdirektivet den 29. maj 2002 og efterfølgende indførelsen af ny dansk lovgivning på køleområdet stilles der i dag krav om kølemontørcertifikat ved udførelse af visse arbejdsopgaver:

 • Opstilling
 • Montering
 • Idriftsætning
 • Årligt eftersyn af anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel
 • Reparation
 • Vedligeholdelse
 • Nedlukning, herunder tømning

Der udstedes følgende certifikattyper:

 • A-certifikat – køleanlæg med indtil 50 kg kølemiddel gruppe 2.
 • B-certifikat – køleanlæg med ubegrænset fyldning af kølemiddel gruppe 2.
 • C-certifikat – køleanlæg med indtil 50 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel.
 • D-certifikat – køleanlæg med ubegrænset fyldning af kølemiddel uanset arten af kølemiddel.
 • E-certifikat – køleanlæget på den virksomhed, hvor montøren er ansat.

Vejledning til udstedelse af kølemontørcertifikat

Hent vejledning (pdf) gældende fra 1. juni 2018.

Vær opmærksom på, at for at få et kølemontørcertifikat via efteruddannelse skal du have en anden håndværksmæssig uddannelse. For eksempel: Smed, maskinarbejder eller elektriker.

Ansøgningsskema

Hent ansøgningsskema til kølemontørcertifikat (pdf). Skemaet udfyldes på skærmen, printes og underskrives. Alternativ inscan det underskrevne dokument og mail det til Berit Nielsen.

Ved generhvervelse af kølemontørcertifikat skal der sendes en kopi af det gamle certifikat til Berit Nielsen.

Bekendtgørelser

Vejledning

Loddecertifikat

Med indførelsen af Trykudstyrsdirektivet den 29. maj 2002 blev der stillet krav om certifikat ved udførelse af visse endelige sammenføjninger. De samme krav stilles i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr.

I forbindelse med uddannelsen ”Køleteknik, montage af kobberrør” tilbyder vi også certificering. Certificeringen sker i samarbejde med C & P Inspection A/S og foregår de to sidste dage af uddannelsen.

Hvis der er minimum otte loddeoperatører, der ønsker kategori 1 loddecertificering, aftaler vi med C & P Inspection A/S, at de møder på DjH med røntgenudstyr for bedømmelse:

 • Loddeoperatøren klargør emner og de mærkes (ID) af faglæreren.
 • Loddeoperatøren lodder emnerne i aftalte stillinger (normalt under op og side ind) overvåget af faglæreren.
 • DjH loddeprocedure nr. 1 + 2 anvendes.
 • Foreløbig visuel bedømmelse af emnerne af operatør.
 • Prøveemnerne afleveres til radiografisk (røntgen) bedømmelse.
 • Resultater afleveres til loddeoperatør umiddelbart efter bedømmelsen.
 • Der vil være mulighed for at aflægge en omprøve, hvis loddeoperatøren ikke består i første forsøg.
 • Ved bestået loddeprøve udsteder skolen certifikatet til Loddeoperatøren ca. 1 uge efter prøven er aflagt.
 • Hvis der er under 8 der ønsker certificering vil bedømmelsen og resultatet vil først foreligge, når antallet af røntgenemner er opnået, typisk ved den næste uddannelse/certificering.

Gyldighed

Gyldighed til og med kategori I – i henhold til PED (Trykudstyrsdirektivet). Certifikatet er gyldig i 3 år.

Hvis loddeoperatøren ønsker et certifikat der gælder højere kategori skal han have et PED certifikat. Det vil være efter samme acceptkriterier og give samme gyldighedsområde (rørtype-størrelse, brænder, tilsatsmateriale m.v.) eneste forskel er at C & P Inspection A/S sender en tredjepart til at overvære lodningen og certifikatet udskrives af C & P Inspection A/S og PED stemples. Pris herfor afregnes særskilt med C & P Inspection A/S. Besked om ønsket PED certificering på skolen, skal skolen have senest 10 dage før afholdelse af prøvning.

Priser for loddecertifikat

 • 1.200 kr for prøven
 • 500 kr. for en omprøve, uanset om det er begge eller kun én omprøve der aflægges.

Eksempler og procedure

Priser

Opkrævningen sendes seperat på faktura efter kurset.

Kølemontørcertifikat

Udstedelse af kølemontørcertifikat:

 • Udstedelse af første certifikat kr. 500,00
 • Udstedelse af supplerende certifikat eller generhvervelse kr. 350,00

Loddecertifikat

Bedømmelse af loddeprøve og udstedelse af værkstedscertifikat (til og med kategori 1 i henhold til gældende lovgivning)

 • 1200,00 kr.
 • 600,00 kr. for omprøvning

Skriftlig certifikatprøve

Aflæggelse af skriftlig certifikatprøve for dokumentation af kvalifikationer ved ansøgning om Kølemontørcertifikat – prøven kan aflægges i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen ”Køleteknik, lovgivning, praktik”.

 • 600,00 kr.

Praktisk certifikatprøve

Aflæggelse af praktisk certifikatprøve for dokumentation af kvalifikationer ved ansøgning om Kølemontørcertifikat – prøven aflægges i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen ”Køleteknik, montering og drift af mindre anlæg”.

 • 1100,00 kr.