elektrikeruddannelse

3.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer

Modulet handler om Integration og design af Building Management Systemer (BMS). Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

Selvstændigt kan designe, installere, afprøve, programmere og konfigurere på netværk til integration af IBIsystemer, CTS-anlæg og BMS.

Kan programmere kommunikationsgrænsefladen imellem et IBI/CTS-system og et BMS.

Ud fra din viden om programmeringsprotokoller selvstændigt kan vælge og anvende egnet programmeringssprog i forbindelse med opsætning af databaser, grafiske brugerflader samt web-server, til præsentation af data fra IBI- og CTS-anlæg.

Selvstændigt kan håndtere og analysere data fra BMS systemet, der integrerer IBI- og CTS- systemer.

Selvstændigt kan oprette og anvende dataopsamling og databehandling, til brug for dokumentation af energiforbrug samt til iværksættelse af energiforbedringstiltag.

Ved hjælp af BMS kan servicere og optimere på IBI- og CTS-anlæg og udarbejde forslag til optimering og forebyggende vedligehold.

Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.

Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.

Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.

Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

Kernestof

 • BMS systemets opbygning og anvendelse
 • Programmering af PLC
 • Opbygning af mindre automatiske anlæg
 • EN 60 204-1
 • OPC server/klient

Supplerende stof

 • Sikkerhedssystemer på automatiske anlæg
 • Kendskab til relevante standarder ud over EN 60 204-1 (High Performance, OPC)
 • Viden om fejlfinding på automatiske anlæg
 • Viden om opbygning af brugerflade med High Performance
 • Følere
 • Du kommer til at beskæftige sig med BMS,PLC og IOT, og lærer primært gennem praktik om disse.

Arbejdsform veksler mellem praktik og teori. 70/30. En del af det praktiske arbejde foregår ved gruppearbejde. Der skal påregnes en rimelig arbejdsindsats ift. Informationssøgning.

Forløbet afsluttes med et projekt. (Varighed 5 dage).

Alle elever vil desuden blive prøvet ved en multiple choice test.

Personlige mål

Der er fokus på samarbejde og vidensdeling om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden.

Der arbejdes bevist med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

Emner forløbsplanen beskrives i rapport, som indeholder fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen på en måde så en anden person vil kunne fejlfinde og udbygge installationen.

Mundtlig præsentation foregår gruppevis, og varer 15-30 minutter, men med individuel bedømmelse. I bedømmelsen vægtes også din samarbejdsevne og engagement i den daglige undervisning.

I standpunktskarakteren indgår følgende vurdering:

 • Elevens samarbejde og engagement i den daglige undervisning.
 • Skriftlig test (vægter højest) (1,5 time)
 • Afleveret skriftligt projekt.
 • Fremvist og præsenteret praktisk projekt.
 • Se mere i LUP for modulet

 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 3.4/4.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer

 • Lærlingen kan installere og programmere integrationen af IBI-systemer, CTS anlæg og BMS.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker