eux svend og student

EUX-Uddannelser

EUX kombinerer bøger og håndværk. På Den jydske Haandværkerskole kan du vælge mellem EUX-elektrikerEUX-tømrer og EUX-plastmager, som du kan begynde på hvert år til august. Du kommer ud med både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, du kan bruge, hvis du har lyst til at læse videre. Kommer du langvejs fra, bliver du tilbudt bomuligheder i et spændende og aktivt campusmiljø. Din praktikperiode tilbringer du i en virksomhed. Vi har kontakt til mange interesserede virksomheder - også i udlandet.

EUX er en uddannelse der kombinerer en kendt erhvervsuddannelse med boglige fag på gymnasieniveau. Du står altså efter endt uddannelse med både et svendebrev og et eksamensbevis i hånden, der giver dig adgang til at læse videre.

Uddannelsen er bygget op som en vekseluddannelse, mellem skole- og praktikophold. Den begynder med 20 uger på grundforløb 1 (GF1) efterfulgt af 20 uger på grundforløb 2 (GF2). Senest efter GF2, skal du have lavet uddannelsesaftale med en virksomhed. Lykkes det ikke at finde en praktikplads inden afslutning af GF 2, kan du få en skolepraktikplads på DjH, da skolen er praktikcenter.

GF1 byder udover undervisning i praktiske og teoretiske fag desuden på:

  • Introtur med samarbejdsøvelser
  • Virksomhedspraktikforløb à 1 uges varighed
  • Blå dag, som kan være en tur ud af huset eller besøg af gæsteforelæser
  • Innovation Camp.
  • Tværfagligt projekt.

På GF2 vil du udover den ordinære undervisning blandt andet opleve:

  • 24-timersopgave
  • Virksomhedspraktikforløb à 1 uges varighed
  • Blå dag, som kan være en tur ud af huset eller besøg af gæsteforelæser.

På GF1 og GF2 er der eksamen i et grundfag. Hele grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der skal bestås, før du kan gå videre med din uddannelse. 

Adgangskrav til EUX

Afsluttet 9. eller 10. klasse med karakteren 2 i dansk og matematik.

Hvad kræves der af mig?

Ud over interesse og lyst til håndværkerfaget, skal du være indstillet på boglig undervisning på gymnasieniveau. Du skal lave større skriftlige opgaver, og du skal gennemføre et skriftligt eksamensprojekt, hvor der indgår flere fag.

Økonomi

Hvis du har aftale med en virksomhed om en praktikplads, så får du løn under grundforløbet. Har du ikke en praktikplads, afhænger økonomien af, om du er under eller over 18 år:

  • Under 18 år: Hvis du er skolehjemberettiget, er det gratis at bo på skolehjemmet.
  • Over 18 år: Du kan få su. Hvis du er skolehjemsberettiget, koster det 523 kr./uge at bo på skolehjemmet.

Efter grundforløbet får du løn af din praktikvirksomhed.

Hvornår kan jeg begynde

Du kan begynde din EUX-uddannelse på Den jydske Haandværkerskole til august 2019. Tilmelding til EUX sker via optagelse.dk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål og brug for hjælp til tilmelding.

Faktaboks - EUX

Varighed
EUX-elektriker: 5 år
EUX-tømrer: 4 år og 2 mdr.
EUX-plastmager: 5 år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding
Optagelse på eux-uddannelsen

Sådan søger du - se filmen

Download folder
EUX-elektriker
EUX-tømrer
EUX-plastmager