elektrikeruddannelse

2.6 Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader

På modulet lærer du om programmering og installation af bygningsautomatik ved anvendelse af trådløse teknologier, IoT og åbne protokoller, på fx belysnings-, varme- og ventilationsanlæg.. Du lærer blandt andet, hvordan du installerer bygningsautomatik på en energieffektiv måde. 

En elektrikerlærling fortæller om intelligent bygningsautomatik og CTS

(Video fra en DJH-lærling på vej)

(Video fra en DJH-underviser på vej)


Forudsætninger inden modul 2.6

Du skal have taget et af følgende moduler:

 • Modul 1.3: Systemkomponenter til bygningsautomatik
 • Modul 1.4: Intelligente bygningsinstallationer og design af enkle brugerflader
 • Modul 1.5: AIA og TV-overvågning
 • Modul 1.6: Design og styring af lys

DJH ønsker, at du øver dig på dette inden skoleforløbet

Se de praktiske færdigheder og download afkrydsningsskema her.


Det skal du lære på skoleforløbet

 1. Eleven kan redegøre for PoE, IoT, trådløse teknologierne og åbne protokoller anvendt ved bygningsautomatik, herunder også forskellen på central- og decentral bygningsautomatik.
 2. Eleven kan selvstændigt installere, måle, afprøve, fejlfinde, programmere og konfigurere på bygningsautomatik samt teknologisk passende grafiske brugerflader, fx Raspberry Pi.
 3. Eleven har reguleringsteknisk indsigt og kan indregulere og energioptimere bygningsautomatik.
 4. Eleven kan selvstændigt opsætte fjernopkobling og foretage Cybersikker fjernovervågning og fjernbetjening samt fejlfinding og om-konfigurering af eksisterende bygningsautomatik.
 5. Eleven skal gennemføre de mål, som er rettet mod KNX-basisprøven, dog uden at gennemføre selve prøven.
 6. Eleven har kendskab til dataopsamling og kan anvende de relevante data i henhold til eventuelt gældende lovgivning.
 7. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 8. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 9. Eleven kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 10. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.dspartnere og brugere.
 11. Eleven kan anvende innovative processer i forhold til valgmodulet.

Se den lokale undervisningsplan for modul 2.6 her.


Dette skal du arbejde med i virksomheden før og efter modulet:

 • Eleven kan programmere og installere bygningsautomatik med grafiske brugerflader i bygninger.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.