den jydske haandvaerkerskole

Kvalitet på DjH

Høj kvalitet på Den Jyske Håndværkerskole kendetegnes ved, at DJH skaber attraktive resultater for de målgrupper, skolen servicerer, dvs. elever, lærlinge, kursister, samarbejdspartnere og myndigheder. 

DJHs målgrupper skal derfor opleve DJH som den skole i Danmark, der bedst leverer på deres berettigede behov.

DJH har valgt at arbejde med ”Servicedesign” som metode til behovsindfrielse. Det skyldes, at vi med servicedesign langt bedre har fokus på vores målgruppers berettigede behov - og indfrielsen af dem. 

DJHs kvalitetspraksisser har dermed til formål at sikre løbende forbedringer i kerneydelserne og i leverancen af kerneydelserne. DJH har derfor et løbende stærkt fokus på at skabe: 

 • Attraktive resultater gennem høj faglig kvalitet
 • Attraktive resultater gennem stærk organisatorisk kvalitet
 • Attraktiv ydelses- og leverancekvalitet oplevet af brugerne selv.

Resultater er vigtigere end indsatser. Derfor arbejder DJH målrettet på at: 

 • Dokumentere behovspotentialet hos vores målgrupper
 • Forbedre leveranceniveauet baseret på målgruppernes behov
 • Levere evidens for hvor godt DJH gør det set med målgruppers øjne.
 • Forblive bæredygtige – det vil sige at være en sund, inkluderende skole med god økonomi og med et minimalt miljømæssigt fodaftryk.

Det er derfor tegn på god kvalitet når: 

 • Målgrupperne får indfriet deres berettigede forventninger til dannelse, uddannelse og efteruddannelse på DJH.
 • Målgrupperne oplever, at DJHs organisation er til for dem og leverer herpå i alle væsentlige kontaktpunkter.
 • Målgrupperne oplever et vedvarende højt og relevant informations- og kommunikationsniveau.
 • DJHs medarbejdere ses og opleves som værende menneskeligt og fagligt kompetente og ansvarlige i deres opgaveleverancer til målgrupperne.

Den Jyske Håndværkerskole har vedtaget en række praksisser for god kvalitetsudvikling – det være sig praksisser omkring en række forskellige evalueringer, årshjul og selvevalueringer og evidens for gode resultater. Læs om DJHs kvalitetsarbejde mere ved at klikke her.

Evalueringer

DJH gennemfører systematisk en række evalueringer, herunder:

 • Undervisning (Nyt Ærlig Talt)
 • Interne services, herunder 24H konceptet
 • ETU: Elevtrivsel
 • VTU: Virksomhedstilfredshed
 • AMU Vis Kvalitet
 • Undervisningsmiljø
 • MTU: Medarbejdertilfredshed 
 • APV: Arbejdspladsvurderinger
 • GDPR og compliance

Evalueringerne bruges af DJHs ledelse og medarbejdere til at forbedre. 

DJH nøgletal:

Nøgletalsrapport 2022

VTU: Virksomhedstilfredshed 2021

ETU: Elevtrivsel 2021

Handlingsplan 2022:

Se DJH's Q-handlingsplan ved at klikke her

DJH Q-årshjul:

Se DJHs årshjul ved at klikke her