den jydske haandvaerkerskole

FAQ

Hvilke uddannelser udbyder skolen?

  • EUD & EUX elektriker
  • EUD & EUX tømrer/tækkemand
  • Køletekniker
  • Plastmager/plastspecialist

Hvor længe varer uddannelserne?

EUD elektrikeruddannelsen tager mellem 4 til 4½ år, hvoraf de 55-60 uger foregår på skolen
EUX elektriker uddannelen tager 5 år.
EUD tømrer/tækkemands uddannelsen tager 3-3½ år, afhængigt af dit speciale. Heraf foregår de 50 af ugerne på skole.
EUX tømre/tækkemand tager 4 år og 2 måneder.
Køleteknikeruddannelsen varer 4 år, hvoraf du skal være på skole i 55 uger.
Plastmageruddannelsen tager 4 år, her er du også på skole i 55 uger.

Skal jeg starte på grundforløb 1 eller 2?

Grundforløb 1 er obligatorisk, når du begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Er du gået ud af 9. eller 10. klasse for mere en et år siden, skal du begynde din uddannelse på grundforløb 2.

Hvornår er der opstart for grundforløbene?

Grundforløb 1 og 2 starter begge op i august måned, grundforløb 2 har opstart igen i januar.

Kan jeg få merit for fag som jeg tidligere har haft?

Du kan få merit/godskrivning for et fag, hvis du tidligere har bestået eller gennemført faget på samme niveau, som du skal have det på. Det kræver, at du kan fremvise et bevis herpå.

Hvad er adgangskravene for at blive optaget på grundforløb?

  1. Du skal være erklæret uddannelsesparat
  2. Du skal have et mundtligt og skriftligt gennemsnit på 02 i dansk og matematik, på minimum 9. klasses niveau. Det skal være eksamenskarakter.

Hvis ovenstående krav er op fyldt, giver det dig adgang til grundforløb 1. For at komme direkte på grundforløb 2, skal du opfylde kravene for at komme på grundforløb 2 eller have en uddannelsesaftale med en virksomhed.
Hvis du ikke har en mundtlig/skriftlig eksamenskarakter i dansk og matematik med et gennemsnit på 02, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve. Du vil kunne blive optaget på baggrund af prøven, hvis du opnår kravet.
Når du skal videre fra grundforløb 2 til hovedforløb, skal man bestå en grundforløbsprøve samt bestå eller gennemføre de overgangskrav, der er på den valgte uddannelse.

Hvordan søger jeg optagelse på Den jydske Haandværkerskole?

www.optagelse.dk kan du sende en elektronisk ansøgning, her logger du ind med dit NemID. Er du under 18 år, skal du udfylde en ansøgning samarbejde med dine forældre eller en UU-vejleder.

Kan jeg bo på skolehjem?

Som udgangspunkt har alle eleverne mulighed for at bo på skolehjem. For at blive optaget på skolehjemmet, skal du have mindst 5 kvarters rejsetid med offentlig transport.
Hvis ud ønsker at bo på skolehjemmet, skal du udfylde en tilmeldingsblanket som du får tilsendt sammen med din indkaldelse til start på uddannelse.

Hvad koster det at bo på skolehjem og hvem skal betale?

Det koster 542 kr. om ugen. Beløbet dækker over både kost og logi. Hvis du har en uddannelsesaftale vil fakturaen bliver udstedt til din læreplads. De vil efterfølgende få det fulde beløb refunderet fra AUB.
Er du forsørger kan du bo gratis på skolehjemmet. Du skal medbringe/sende en kopi af barnets dåbs-/navneattest.

Hvornår kan jeg flytte ind på skolehjemmet?

Du kan flytte ind på dit værelse mellem kl. 19 og 22 dagen før dit skoleophold starter. Nøglen til dit værelse, får du udleveret i elevinfo.

Hvad skal jeg have med når jeg skal bo på skolehjemmet?

Du skal selv medbringe dyne, hovedpude, sengelinned, håndklæder mv.

Kan jeg få befordringsrefusion?

Jeg bor på skolen:
• Jeg har ikke en uddannelsesaftale
Du kan få refunderet den billigste offentlige transport for dine weekendrejser. Enkeltbilletter refunderes kun, hvis de er købt med wildcard, rejsekort eller ungdomskort. Wildcardet/rejsekortet refunderer vi også.
Det er vigtigt du gemmer dine brugte billetter, da det er dokumentation for dine rejser.
Har du købt med rejsekort, skal du medbringe en oversigt over dine rejser.

• Jeg har en uddannelsesaftale
Du kan få refunderet den billigste offentlige transport, dette gælder også hvis du kører selv eller med andre. Snak med din mester om han ønsker nogen form for dokumentation for dine rejser.
Finder priser på www.rejseplanen.dk eller ring til DSB.

Jeg bor ikke på skolen
• Jeg har ikke en uddannelsesaftale
Hvis du ikke bor på skolehjemmet skal du søge om et ungdomskort eller rejsekort på www.ungdomskort.dk eller www.rejsekort.dk. Du skal bruge dit NemID for at logge ind. • Jeg har en uddannelsesaftale
Du kan få refunderet den billigste offentlige transport, dette gælder også hvis du kører selv eller med andre. Snak med din mester om han ønsker nogen form for dokumentation for dine rejser.
Finder priser på www.rejseplanen.dk eller ring til DSB.

Hvornår og hvor kan jeg søge SU?

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 og ikke har læreplads. Du kan tidligst søge SU 1 måned før din uddannelse starter og en måned før den dato du fylder 18. Du kan først få SU kvartalet efter du fyldt 18.
Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal bruge dit NemID for at logge på.

Hvor meget kan jeg få i SU?

SU beløbet er afhængig af din forældres indtægt og om du bor hos dine forældre eller ej. Hvis du bor på skolehjemmet, er du berettiget til at få udeboende SU. Du SKAL ikke flytte din adresse, men søge SU som udeboende.

Får jeg løn under uddannelsen?

Når du i løbet af din uddannelse får en uddannelsesaftale og starter på din læreplads, vil du modtage elevløn.

Jeg kan få hjælp, hvis jeg er ordblind?

Hvis du har brug for ekstra hjælp i forbindelse med dit skoleophold ved fx ordbindhed, ADHD, eller lign kan du søge hjælpemidler gennem vores SPS-ordning. Ved ansøgningen skal der foreligge en ordblindetest eller dokumentation fra læge.
Der kan søges om computer med CD-ord og scannere eller programpakken til egen pc/Mac. Der kan også søges timer til mentorstøtte, men ikke ekstra undervisning til eksempelvis dansk.
Det er vigtigt, at du allerede inden uddannelsesstart, gør opmærksom på, at du får behov for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse.

Hvordan tilmelder jeg mig et AMU-kursus?

Er du lønmodtager eller arbejdsgiver skal tilmelding foregå via www.efteruddannelse.dk. På www.efteruddannelse.dk finder du et onlinekursuskatalog, der giver et samlet overblik over udbuddet af AMU-kurser, og du skal tilmelde dig online.
Er du ledig, skal du kontakte skolen, enten ved at ringe eller sende en mail.

Kan jeg få kost og logi på skolen når jeg er på kursus?

Hvis du har mere end 60 kilometers transport eller 5 kvarters offentlig transport til skolen, kan du som udgangspunkt blive indkvarteret på skolens kursushotel. Alle værelser er enkeltværelser med eget bad. Under opholdet spiser du i skolens restaurant. Du kan få befordringsgodtgørelse fra din A-kasse til ud- og hjemrejse.
Find priser m.m. her.