elektrikeruddannelse

2.2 Styring og regulering af automatisk anlæg

Modul 2.2 handler om design og installation af PLC-styringer og reguleringer for procesanlæg. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Selvstændigt kan programmere, indkøre og montere styringer og reguleringer indeholdende elektromekaniske, elektroniske og programmerbart udstyr (PLC)
 2. Kan opbygge et pneumatisk anlæg samt foretage fejlfinding, reparation og vedligeholdelse.
 3. Kan redegøre for komponenter til hydraulikstyringer og hydraulikpumper.
 4. Kan foretage fejlfinding, service og vedligehold på styringer og reguleringer af automatisk anlæg.
 5. Kan redegøre for og udvælge korrekt styre- føleorganer, transmittere og konvertere samt udføre indkøring og justering af disse.
 6. Kan anvende visionssystemer med optisk udstyr til kvalitetssikring af processer.
 7. Kan fortage montering og programmering og operatørpaneler og grafisk brugerflader.
 8. Kan opbygge, optimere og indkøre en reguleringssløjfe ved anvendelse af PID-regulatorer.
 9. Kan redegøre for og opbygge sikkerhedssystemer på automatiske anlæg, herunder nødstop og safe-plc m.m.
 10. Har kendskab til og kan anvende step- og servo motorer samt programmerbare motorstyringer.
 11. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 12. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 13. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

Modulet fokuserer på design, installation af PLC-styringer samt reguleringsteknik og er en naturlig overbygning til modul 1.2. Du får kendskab til kunne opbygge pneumatisk- og hydraulik styring ved henholdsvis teori og laboratorieøvelser.

Du lærer blandt andet at præsentere opsamlet data på et brugergrafisk interface HMI-panel på baggrund af teori og praksis. Og du udarbejder reguleringsprocesser på baggrund af teori, simulering og praksis arbejde i stand.

Du kan anvende standarder som DS/EN 60204-1, og du kan programmer SafePLC på baggrund af praktisk og teoretisk arbejde i undervisningen.

Du får teoretisk kendskab til vision systemer i undervisning og til stepper- og servo motor.

I undervisning er der fokus på teorien om PLC og derfor ikke en specifik PLC producent.

Personlige mål

Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis, hvilket giver dig kompetencer og mulighed for selvstændigt at kunne analysere og løse komplekse opgaver innovativt på automatiske anlæg.

Under forløbet laver du en rapporter som skal indeholde en gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt udvikling af et automatisk anlæg.

Der arbejdes i 2 personers grupper.

I en mundtlig overhøring, der varer 15 minutter, høres du i rapporten og det udarbejdet automatiske anlæg. Det er grundlaget for din standpunktskarakter, ved modulets afslutning. I vurderingen indgår der en vurdering af dit arbejde og engagement i den daglige undervisning. Vurderingen er individuel.

Ovennævnte vurdering udmøntes i en standpunktskarakter på 7-skalaen.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg

 • Lærlingen kan foretage projektering, programmering, indkøring og montering af styringer og reguleringer samt grafiske brugerflader.
 • Lærlingen kan vejlede brugeren om anlæggets brug og vedligehold.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker