det er sjovt at vaere koeletekniker

Køletekniker

Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

Køleteknikeruddannelsen begynder med et grundforløb. På grundforløbet vil du arbejde med fag såsom informationsteknologi, arbejdsmiljø, førstehjælp og brand, matematik, arbejdstilrettelæggelse, kundeservice, materialeforståelse, bearbejdning- og sammenføjningsteknik, ellære, montageteknik, tegning og diagramforståelse, styring, installations- og elektroteknik. Når grundforløbet er gennemført, er du klar til at begynde på køleteknikeruddannelsen.

DJH er den eneste skole i Danmark, der tilbyder hele køleteknikeruddannelsen. Du møder derfor en skole med stor erfaring og viden inden for køleteknik. Køleafdelingens undervisere besidder et stort engagement, og har alle en faglig baggrund som køletekniker, maskinmester eller ingeniør. Det tager 4 år at blive køletekniker, hvoraf 55 uger foregår på skolen.

Køleteknikeruddannelsen er trinopdelt. Har du en uddannelsesaftale som køleassistent, stopper uddannelsen på trin 1. Køleassistentuddannelsen tager 1 år og 6 måneder, hvor du lærer de mere rutineprægede opgaver i jobbet.

Som køletekniker arbejder du med køleanlæg og varmepumpeanlæg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg og klimaanlæg. Indeklima har betydning for vores arbejdsmiljø, og du lærer at måle og vurdere indeklimaet, så du kan indstille klimaanlæg i store bygninger.

Som køletekniker har du rig mulighed for efteruddannelse. For eksempel kan du tage en efteruddannelse for metalarbejdere, som afholdes under Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg. Du kan også vælge firmatilpassede efteruddannelser såsom elektronisk regulering af køleanlæg og uddannelse i lovgivning i forbindelse med forberedelse til eksamen som køletekniker.

 køleelever kontrakt 1          køleelever kontrakt 2

 

Køleteknikeruddannelsens opbygning

Uddannelsen er en vekseluddannelse, der veksler mellem praktikperioder i virksomheden og følgende skoleophold. Klik og se hvad hvert enkelt skoleophold indeholder.

Grundforløb (20 uger)

 • Køleprocessen og grundlæggende færdigheder i opbygning af enkle køleanlæg.
 • Håndtering af kølemidler i overensstemmelse med gældende miljø- og sikkerhedsforskrifter.
 • Opbygning af el-tekniske styringer til køleanlæg.

Hovedforløb 1 (10uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 1. Under skoleopholdet arbejdes der med små køleanlæg. Til de små køleanlæg bliver du i stand til under vejledning og i samarbejde med andre at:

 • Kunne udvælge nødvendige og krævede komponenter.
 • Kunne fremstille en styringstavle.
 • Kunne tegne rørdiagrammer og kredsskemaer.
 • Bygge anlægget og sætte det i drift.

Hovedforløb 2 (10 uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 2. På skoleopholdet arbejdes der med kommercielle køleanlæg. Til de kommercielle køleanlæg bliver du i stand til at:

 • Udføre montage af kommercielle køleanlæg med tilhørende styringer.
 • Forbinde, programmere og justere elektroniske styringer.
 • Beskrive og gennemføre en procedure for opstart ved ibrugtagning af nye anlæg og foretage en indregulering af anlægget.
 • Udføre fejlfinding og fejlretning på køleanlæg ud fra dokumentation.
 • Rapportere mundtligt og skriftligt på fagligt niveau om arbejdsopgavers udførelse.
 • Udføre dokumentation, der omfatter rørdiagrammer og el-diagrammer samt betjeningsvejledning.
 • Udføre arbejdet med kommercielle køleanlæg i henhold til gældende love og bekendtgørelser.

Hovedforløb 3 (10 uger)

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 3. På skoleopholdet arbejdes der med mange forskellige typer køleanlæg. Under skoleopholdet bliver du i stand til at:

 • Dimensionere køleanlæg.
 • Udvælge passende komponenter til de beregnede anlæg.
 • Arbejde med køleanlæg med flere forskellige typer kølemidler.
 • Arbejde med industrielle køleanlæg med ammoniak som kølemiddel.
 • Kunne deltage konstruktivt i projektorienteret arbejde.

Hovedforløb 4 (5uger) - svendeprøve

Efter en praktikperiode i virksomheden fortsætter du på hovedforløb 4. På skoleopholdet forberedes du til at kunne aflægge svendeprøve og afslutte uddannelsen. Der arbejdes med:

 • Køleanlæg på et avanceret niveau - der vælges emner inden for køleteknikken, som giver dig større forståelse for sammenhængen mellem den teoretiske viden og den praktiske kunnen og som fører frem til målet for din uddannelse.
 • Oplæg fra dig eller din gruppe, hvor der præsenteres emner for klassen som helhed.

Skoleopholdet afsluttes med en svendeprøve inden for de sidste 3 uger af opholdet, og består af følgende opgaver:

 • Individuel åben teoretisk opgave.
 • Anlægsopgave der praktisk udføres i grupper.
 • En individuel røropgave med tilpasning, bukning og samling.
 • En mundtlig prøve.
 • Fremlæggelse af det samlede svendeprøveprojekt.

Faktaboks - Køletekniker

Varighed
Køletekniker 4 år
Køleassistent 2 år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding
Optagelse på køleteknikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder
Køletekniker