grundforlob paa djh

Ordensregler

På DJH respekterer vi hinanden. Det betyder, at:

 • vi er rummelige og inkluderende
 • vi taler pænt til hinanden
 • vi respekterer andres grænser
 • vi passer på skolen og hinanden
 • vi bidrager aktivt og positivt til livet på skolen.

RYGEPOLITIK

Det er ikke tilladt for skolens ansatte, elever, gæster og kursister at ryge i skoletiden. Efter kl. 16.00 må der ryges i rygezonerne ved skolehjemmet.

Forbuddet gælder alle tobaksprodukter for eksempel:

 • Cigaretter
 • E-cigaretter
 • Tyggetobak
 • Snus
 • Nikotinposer
 • Opvarmet tobak og lignende

Lovkravet om røgfri skoletid gælder for alle ungdomsuddannelser. Det gælder fra kl. 8.00-16.00. Efter kl. 16.00 henvises der til rygezonerne ved skolehjemmet.

Overtræder du DJH’s rygepolitik, kan det medføre sanktioner. Herunder kontakt til din mester såfremt du har en. Er du under 18 år vil dine forældre blive orienteret.

ALKOHOL- OG MISBRUGSPOLITIK

Øl og spiritus

På DJH arbejder vi med en god alkoholkultur efter skoletid. Det betyder, at:

 • du skal respektere dem som vælger at afholde sig fra alkohol.
 • du må indtage alkohol med måde og ansvar i skolens café. Du må ikke være synlig beruset på skolens område.
 • du må ikke indtage stærk spiritus på skolens område.

Overtræder du DJH’s politik om alkohol, kan det medføre sanktioner. Herunder kontakt til din mester såfremt du har en. Er du under 18 år, vil dine forældre blive orienteret.

Euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at besidde, opbevare eller være påvirket af euforiserende stoffer på DJH. Det er heller ikke tilladt at være i besiddelse af remedier til bearbejdning og brug af euforiserende stoffer.

Ved begrundet mistanke om indtagelse af euforiserende stoffer, kan der forlanges en test. Skolen afholder desuden flere gange årligt rutinemæssig kontrol med narkohund for at tjekke at reglerne for euforiserende stoffer overholdes.

Overtræder du DJH’s politik om euforiserende stoffer, medfører det sanktioner. Sanktioner er:

 • Bortvisning fra skolehjem
 • Bortvisning medfører, at du udelukkende må opholde dig i klasselokaler og værksteder - og kun i skoletiden.
 • Du bliver ikke automatisk optaget på skolehjemmet til næste skoleperiode. Du skal søge om det igen.
 • Information til evt. mester, om at du har brudt skolens ordensregler.
 • Er du under 18 år vil dine forældre også blive orienteret.

Våben- og voldspolitik

DJH tolerer ikke våbenbesiddelse (jf. Knivloven og Våbenloven), vold, trusler om vold, mobning eller anden chikane. For elever under uddannelse, hvor man bruger kniv eller lign. på værkstedet, skal disse efter undervisning være i aflåst værktøjskasse. Overholdes dette ikke, kan det medføre bortvisning.

Hvis skaden er sket

 • Tag kontakt til elevinfo for yderligere hjælp

Politik for brug af mobiltelefon

Mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen. Derfor er det ikke tilladt at bruge mobiltelefonen i undervisningstiden med mindre, at det er godkendt af din underviser.

Du må desuden ikke bruge din mobiltelefon til at fotografere eller optage andre uden deres samtykke.

Poolregler

Poolen kan kun bruges af elever, kursister og medarbejdere ved DjH.

Der skal altid være mindst to personer til stede, når I bader. Brug af poolen er på eget ansvar. DJH har ingen livredder tilknyttet poolen.

Vask dig grundigt, før du bader og tør dig bagefter, før du går ind.