elektrikeruddannelse

1.7 Vedvarende energiløsninger

Modul 1.7. handler om design og installation af vedvarende energiløsninger, f. eks. Solceller, husstandsvindmølle- og varmepumpeanlæg. Gennem undervisningen i modulet udvikler du følgende kompetencer – hvor du:

 1. Selvstændigt kan vejlede og vælge energieffektive vedvarende energi løsninger ud fra en energiøkonomisk betragtning og ud fra kundebehov.
 2. Kan beskrive energimæssige og økonomiske konsekvenser ved valg af vedvarende energiløsninger kontra konventionelle løsninger.
 3. Kan vurdere risici i forbindelse med el-sikkerhed på og nærved spændings førende anlæg samt forsvarligt udførelse af service, fejlfinding og vedligeholdelse af vedvarende energianlæg.
 4. Selvstændigt kan designe, installere, idriftsætte og fejlfinde på vedvarende energiløsninger, fx solcelleanlæg, husstandsvindmøller og varmepumper.
 5. Selvstændigt kan integrere de forskellige vedvarende energiløsninger.
 6. Selvstændigt kan dimensionere og installere korrekt beskyttelse og koblingsudstyr ved vedvarende energiløsninger.
 7. Kan udføre forskriftsmæssig service og vedligehold af vedvarende energianlæg.
 8. Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 9. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 10. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

Du lærer at idriftsætte, effektivisere, servicere og fejlfinde VE-anlæg med fokus på solcelleanlæg efter gældende love og regler.

Du kan anvende sikkerhedsmæssige forskrifter i forbindelse med installation, service og fejlfinding på VE – anlæg ifølge gældende love og regler udstedt af sikkerhedsstyrelsen, arbejdstilsynet, miljøstyrelsen, beredskabsstyrelsen, m.m.

Du får kendskab til grundlæggende energier fra VE - energianlæg og kan beskrive energimæssige og økonomiske konsekvenser.

Endvidere lærer du blandt andet grundlæggende energiteknik, energitekniske regnemetoder, varmetabsberegninger og rentabilitets beregninger i bygninger og anlæg. Og du får kendskab til service af varmepumper, husstandsvindmøller og solcelleanlæg samt viden om traditionelle energikilder.

Du lærer om dataopsamling, måling i teori og praksis på VE – anlæg, med henblik på bestemmelse af anlæggets effektivitet, og du lærer at beskrive og vejlede indenfor VE-løsninger samt at foretage en risikovurdering i forbindelse med installation, service, fejlfinding og nedbrydning. Du lærer at installere tavlekomponenter til installationer med VE – anlæg efter gældende love og regler.

Du lærer også om miljømæssige reduktioner ved overgang fra konventionelle energianlæg til VE-anlæg.

Personlige mål

På modulet fokuseres der på elevernes samarbejder og vidensdeling om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden.

Du udarbejder en rapport ud fra modulets emner. Rapporten indeholder en fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen på en måde, så en anden person kan opbygge en lignende installation og være i stand til ved hjælp af log-data at kunne optimere på pågældende anlæg.

Mundtlig overhøring foregår enkeltvis, og varer 20 minutter. I bedømmelsen vægtes også din evne til samarbejde og dit engagement i den daglige undervisning. Den mundtlige overhøring danner grundlag for din standpunktskarakter.

Du skal medbringe egen Windows-PC med administrator-rettigheder.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 1.7 Vedvarende energiløsninger

 • Lærlingen kan udføre lovgivningsmæssigt korrekte belysningsanlæg, som opfylder kundens krav.
 • Lærlingen kan anvende systemkomponenter til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for vedvarende energi-anlæg.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker