elektrikeruddannelse

1.5 AIA og TV-overvågning

Modul 1.5. handler om AIA og TV-overvågning. Gennem undervisningen i modulet udvikler du følgende kompetencer – hvor du:

 1. Kan redegøre for sikringsbranchens struktur, opbygning samt kompetence- og ansvarsområder.
 2. Selvstændigt kan vejlede, projektere, installere, energieffektivisere, fejlfinde og udføre service på automatiske indbrudsalarm-anlæg (AIA) samt instruere slutbrugeren i brugen af anlægget.
 3. Selvstændigt kan vejlede, projektere, installere, fejlfinde og udføre service på TV-overvågningsanlæg samt instruere slutbrugeren i brugen af anlægget.
 4. Kan udvælge anlægsdele i korrekt udstyrsklasse og projektere kablingen herunder PoE.
 5. Har viden om dør- og låseautomatik
 6. Selvstændigt kan programmere og foretage målinger, afprøvning og fejlretning på de nævnte typer sikringsanlæg samt konfigurere og programmere almindeligt forekommende centraludstyr.
 7. Skal gennemføre og bestå prøven, der berettiger til AIA-bevis
 8. Kan udfærdige forskriftsmæssig dokumentation til alle typer anlæg
 9. Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 10. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 11. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

På modul 1.5 er der fokus på AIA-teori med sikringsbranchens struktur, regler, love og forskrifter. Du lærer om projektering af skal-, celle- og objektsikring ifølge Forsikring og Pensions sikringsklasser 10 til 60. Du får kendskab til enkelt-, dobbelt- og triplebalancerede systemer. Udstyrskendskab til forskellige åbningskontakter, forskellige typer af PIR-sensorer, forbikoblere, sirene og tågekanon.

I praksis arbejder du blandt andet med selvstændigt at programmere og idriftsætte AIA-anlæg. Du laver forskellige øvelser med bus-baseret AIA-udstyr samt lærer at dokumentere anlægget i forhold til kunde, teknisk vedligeholdelse og krav i forhold til Forsikring & Pension samt kontrolcentral.

Du lærer om TVO - lovgivning i forhold til installation, drift og opbevaring af personfølsomme data. Kriminalprævention. Projektering og principper for opbygning af IP baseret TV-overvågning - også sammen med eksisterende netværk.

Projektering af TV-Overvågning på netværk, forskellige typer af kamera og kamerateknik, optagelser med forskellige optik, belysning, pixel-opløsning, video-komprimerings-standarder og krav til billedkvalitet m.m. Du lærer selvstændigt at programmere og idriftsætte TVO-system. Lave forskellige øvelser med kameraer, maskering, motion-detection m.m.

Personlige mål

På modulet fokuseres der på elevernes samarbejder og vidensdeling om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden, som er forudsætning for at få udstyret til at kommunikere sammen.

Der arbejdes bevist med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

Du skal under forløbet udarbejde en rapport over emner, som du arbejder med i løbet af modulet. Rapporten er en fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen, udarbejdet på en måde så en anden person vil kunne fejlfinde og udbygge installationen ud fra rapporten.

Den mundtlig overhøring foregår i par, og varer 30 minutter, men med individuel bedømmelse. I bedømmelsen vægtes din samarbejdsevne og dit engagement i den daglige undervisning. Den mundtlige overhøring danner grundlag for din standpunktskarakterer.

Du skal medbringe egen Windows-PC med administrator-rettigheder. 

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 1.5 AIA og TV-overvågning

 • Lærlingen kan installere og udføre service på AIA- og TVO-anlæg samt instruere slutbrugeren.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker