elektrikeruddannelse

Elektriker Hovedforløb 1

Hovedforløb 1 er det andet af de to fælles forløb på eluddannelsen. Her er der fokus på at bygge videre på den generelle viden om bygnings-, maskin- og netværksinstallationer.

oversigt

Målet med hovedforløbet er, at du som elektrikerlærling får en række kompetencer, der gør dig i stand til selvstændigt at udføre grundlæggende installationsarbejde i bolig, erhverv og industri. Der er derfor også en række praktiske mål, du skal have på plads, inden du begynder på hovedforløb 1. Se dem nederst.

De kompetencer, du får på hovedforløb 1, er universelle for alle elektrikere uanset efterfølgende specialisering. Du er grundlæggende klar til at arbejde som elektriker efter 1. hovedforløb.

Hovedforløb 1 varer 16 uger og afsluttes af en kombineret praktisk og teoretisk prøve, hvor karakteren indgår som en del i den afsluttende svendeprøve. Den afsluttende prøve på hovedforløb 1 går også under navnet den lille svendeprøve, og man kan kun indstilles til medalje, hvis man både består hovedforløbsprøven og svendeprøven med topkarakter.

Undervisningsform

På hovedforløb 1 har du en række fag fordelt på tre projektperioder med dynamisk gruppearbejde:

 • El-installationer
 • El-installationer i automatiske anlæg
 • Kommunikationsnetværk
 • Måleteknik og Dokumentation
 • Kvalitetssikring og el-sikkerhed
 • Kundeservice og salg af tekniske løsninger
 • Introduktion til innovativ projektarbejde

Når hovedforløbet er bestået venter modulperioden, hvor du som lærling skal have mindst fire moduler á fire ugers varighed fordelt på 1,5 år til 2 år

For mester

Inden din lærling skal på skole igen, er det vigtigt, at I er klar over, hvilke praktiske krav vi stiller til vores lærlinge for at sikre en basal praktisk viden på 1. hovedforløb. Som virksomhed er det jeres ansvar at sikre, at lærlingen får den fornødne praktiske erfaring med følgende punkter.

Oplæringsmål til mester og virksomhed

Din lærling skal kunne følgende inden Hovedforløb 1:

Installationsteknik                  

 • Lærlingen kan udføre og servicere mindre elinstallationer og enkle styringer, samt tilkoble 1- og 3-fasede brugsgenstande.
 • udføre grundlæggende elinstallationer med kabler og ledninger samt udføre føringsveje for disse og tilslutte tilhørende kabler og ledninger i spændingsløse anlæg.
 • udføre enkle kommunikations-/netværksinstallationer.
 • Installere forskriftsmæssig fejl-/grundbeskyttelse
 • udføre installationer håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge og anvende el-materiel efter fabrikantens anvisninger.

Måleteknik og fejlfinding       

 • Lærlingen kan foretage eftersyn og afprøvning før idriftsætning af elektriske installationer.
 • vælge korrekt måleudstyr og kan foretage kontrolmålinger og fejlfinding på elektriske installationer, kredsløb og enkle styringer med forskellige former for belastninger.
 • udarbejde relevant dokumentation for udført arbejde på elektriske installationer/anlæg.

Sikkerhed, arbejdsmiljø og værktøjslære

 • Lærlingen kan anvende og vedligeholde hjælpemidler og håndværktøj korrekt ved udførelse af arbejde på og i nærheden af elektriske installationer/anlæg.
 • udføre arbejdsopgaver efter gældende regler på eller i nærheden af elektriske installationer/anlæg sikkerhedsmæssigt korrekt, så der ikke opstår farer for personer, husdyr og ejendom.
 • udføre arbejdsopgaver miljømæssigt korrekt efter gældende regler og anvisninger.
 • under opsyn og efter gældende regler udføre arbejde på og nær ved elektriske installationer/anlæg..

Din lærling skal mellem H1 og næste modul arbejde med følgende:

 • Læs mere under hvert enkelt modul