elektrikeruddannelse

1.3 Automatiske anlæg i bygninger

Modul 1.3 handler om automatiske anlæg i bygninger.

Som lærling udvikler du gennem undervisning i modulet følgende kompetencer, hvor du:

 1. Kan redegøre for de standard systemkomponenter, der forefindes på belysning, varme, ventilation og solafskærmning.
 2. Kan vejlede om og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til automatiske anlæg i bygninger.
 3. Kan installere og montere automatiske anlæg i bygninger, indeholdende styrings- og reguleringskomponenter for belysning, varme, ventilation og solafskærmning,
 4. Kan foretage forskriftsmæssig afprøvning.
 5. Kan udføre fejlfinding, service og vedligeholdelse på automatiske anlæg i bygninger.
 6. Kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel programmering.
 7. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 8. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 9. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

På modul 1.3 er der blandt andet fokus på, at du lærer at redegøre for de standardsystemkomponenter, der er på et boligventilations- og varmeanlæg. Du får kendskab til Bygningsreglementet BR19, og arbejder med gældende regler for dit fagområde. Du lærer at dimensionere og udvælge det korrekte ventilationsanlæg i en udvalgt bolig. Du kan indregulere et ventilationsanlæg i boligen, finde eventuelle fejl og programmere anlægget. Endvidere lærer du at foretage serviceeftersyn og udarbejde en service rapport. Du lærer at prisfastsætte et ventilations- og varmeanlæg. Du kan lave varmetabsberegninger og rådgive kunden og det mest energirigtige varmesystem til boligen.

Du får kendskab til simpel styring af lys om lærer om en PLCs virkemåde.

Modulet afsluttes med et projekt og en rapport.

Personlige mål

På modulet er der fokus din evne til at samarbejde og dele din viden med andre i forhold til løsning af opgaver. Du får øvelse i at træffe selvstændige beslutninger. Dit projekt beskrives i rapport, med fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen på en måde, så en anden person vil kunne fejlfinde og udbygge installationen ud fra dokumentationen. Den mundtlig overhøring foregår i par, og varer 30 minutter, men med individuel bedømmelse. I bedømmelsen vægtes også din samarbejdsevne og dit engagement i den daglige undervisning.

Den mundtlige overhøring danner grundlag for elevens standpunktskarakterer.

Eleven bør medbringe egen Windows-PC.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 1.3 Systemkomponenter til bygningsautomatik

 • Lærlingen kan foretage opbygning, programmering og indkøring af automatiske anlæg i bygninger.
 • Lærlingen kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det automatiske anlæg.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker