elektrikeruddannelse

1.6 Design og styring af lys

 Modul 1.6. handler om design og installation af belysning i bolig, erhverv og industri. Gennem undervisningen i modulet udvikler du følgende kompetencer – hvor du:

 1. Kan redegøre for lyskilders anvendelsesområder, fasekompensering, lystekniske begreber og krav til belysning.
 2. Ved anvendelse af IT kan vælge og beregne lyskilder samt designe installationer, der opfylder kravene til komfort, miljø og energi.
 3. Kan udføre belysningsanlæg med forskellige lyskilder, som opfylder kundens og bygningsreglementets krav.
 4. Har viden om forskellige styrings- og reguleringsprincipper for energirigtige belysningsanlæg.
 5. Kan vejlede, udvælge og anvende de bedste egnede energieffektive systemkomponenter til styring og regulering af energioptimerede belysningsanlæg ved såvel renovering og nybygning.
 6. Kan vælge og placere sensorer og følere.
 7. Kan vælge, dimensionere og installere stand alone og klikbare systemer.
 8. Har kendskab til PoE og IoT og dets anvendelse inden for belysningsanlæg.
 9. Kan montere, installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg indeholdende lysstyringer og -regulering, samt udføre programændringer i bestående styringsanlæg.
 10. Selvstændigt, ud fra love, regler og standarder om nød- og panikbelysning, kan udføre installation og vedligeholdelse af sikkerhedsbelysningsanlæg.
 11. Kan vejlede, udvælge og dimensionere belysningsanlæg, der skaber den rigtige lysstemning i f.eks. erhverv og bolig.
 12. Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 13. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 14. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

Der bliver undervist i lyskilders anvendelsesområder, fasekompensering, lystekniske begreber og krav til belysning, herunder også nød- og panikbelysning, udførelsen af installation og vedligeholdelse af sikkerhedsbelysningsanlæg.

Du får en introduktion til udførelse af belysningsanlæg, med forskellige typer af lyskilder, og du får en forståelse for at vejlede, udvælge og anvende systemkomponenter, til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for energirigtige belysningsanlæg.

Undervisningen på modulet har afsæt i en projektopgave, hvor der anvendes relevante belysningssystemer, f.eks. Dali, Phillips Hue, traditionel belysning. Du får kendskab til korrekt placering og anvendelse af sensorer og følere.

Du får en forståelse for belysningssystemer og dets betydning for anvendelse samt korrekt placering og anvendelse af diverse komponenter, såsom sensorer, armaturer, afbrydere etc.

Dokumentation udføres, i en kombination af belysningsberegnings software i 3D og på papir. Fejlfinding udføres såvel ved måling, som ved hjælp af PC og software.

Der ud over kommer vi ind på tidligere erhvervede kompetencer, som f.eks. dimensionering, samt udførelse af installationen, i henhold til gældende standarder, udfærdigelse af tavler, samt idriftsættelse af stærkstrømsinstallationen.

Vi arbejder med brugerflader i 3D programmering på modulet.

Personlige mål

På modul 1.6 er der fokus på, at du bliver så dygtig som overhovedet muligt. Det fordrer at, Det kræver at du deltager aktivt i modulets forskellige elementer, og at du bidrager konstruktivt.

Der arbejdes bevist med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen, samtidig med det at dele sin viden er højt prioriteret.

Du arbejder med en praktisk stand, der har afsæt i modulets udleverede materialelisten. Standen med 2 personer, hvortil man laver projekt efter eget ønske. Projektet beskrives med en rapport.

Modulet afsluttes med en mundtlig overhøring, der varer 25 minutter, men med en individuel vurdering.

tandpunktskarakteren indeholder således en helhedsvurdering af dig på hele forløbet af modulet.

Du skal medbringe egen Windows-PC med administrator-rettigheder.

 Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 1.6 Design og styring af lys

 • Lærlingen kan udføre lovgivningsmæssigt korrekte belysningsanlæg, som opfylder kundens krav.
 • Lærlingen kan anvende systemkomponenter til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for belysningsanlæg.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker