elektrikeruddannelse

3.7 Integration af sikringsanlæg

Forudsætning: Gennemført og bestået H1 og modul 1.5 + 2.7

På modul 3.7 er der fokus på design, projektering og installation af integreret sikrings, ADK og Brand systemer. 

Modulet er en overbygning til modul 1.5: AIA og TV overvågning og modul 2.7: Brandtekniske installationer. 

Undervisningen forgår på et højt teoretisk og fagligt niveau som kommer til udtryk i elevernes projektorienterede opgaver. 

Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis, hvilket giver eleven kompetencer og mulighed for at kunne selvstændigt analysere og løse komplekse opgaver innovativt på automatiske anlæg.

Målpinde:

Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvorefter du:

 1. Har fået viden om AIA og kan selvstændigt vejlede, udvælge, installere og udføre service på TVO og ADK.
 1. Kan udvælge anlægsdele i korrekt udstyrsklasse og projektere kablingen.
 1. Kan selvstændigt programmere og foretage målinger, afprøvning og fejlretning på de nævnte typer sikringsanlæg samt konfigurere, databehandle og programmere almindeligt forekommende centraludstyr.
 1. Kan udfærdige forskriftsmæssig dokumentation for alle typer anlæg samt instruere slutbrugerne i anvendelse af anlæggene.
 1. Kan selvstændigt integrere sikringsanlæg som f.eks. AIA med ADK, ADK med TVO og andre integrationsmuligheder i forbindelse med brandtekniske installationer og/eller bygningsinstallationer samt elektriske apparater og IoT.
 1. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 1. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 1. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 1. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Vejledende praktikmål

 • Eleven kan udføre integration af sikringsanlæg (f.eks. AIA, ADK, ARS, ABA og ABDL). 

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.  Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.

Forløb

På dette kursus vil du få mulighed for at tilegne dig viden og forståelse for installation og programmering af Intelligent og avanceret videoovervågning, brand og sikringsanlæg, ADK, ABDL, ANPR AIA, IOT.  

Der vil være fokus på integration til 3. parts systemer som feks. BMS, CTS, KNX m.fl.

På kurset vil du mulighed for at arbejde med avanceret ANPR kamera, TVO kamera, NVR udstyr avanceret AIA centraler, Brandcentraler m.fl.

På modulet vil du lære:

 • Avanceret forståelse for integration imellem TVO, AIA, Brand, ABDL, NVR og ANPR teknologi
  • Undervisning til avanceret ATS8600 managements system 
  • Hands on med programmering af avanceret udstyr.
 • Forståelse for TVO og AIA branchen
 • Grundlæggende idriftsættelses af avanceret TVO, AIA, Brand, ABDL, NVR anlæg

Dette gøres for at sikre forståelse for enkelte emners indbyrdes sammenhæng og kompleksitet. 

Der vil være stor fokus på praktiske opgaver med afsæt i AIA, ADK, TVO, ANPR, ABA og ABDL anlæg (hands-on).

Det færdige projekt består af en rapport, lavet i grupper op til 2 personer. 

Personlige mål

Modulet bidrager til udvikling af dine erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer. Der arbejdes bevidst med at udvikle din evne til selvstændig stillingtagen samt til samarbejde og kommunikation. Begrebet faglig innovation er en integreret del af den daglige tilrettelæggelse af undervisningen.

Modulets emner skal bearbejdes i mindre rapporter, der indeholder en gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt forslag til løsning af de forskellige problemstillinger. Tillige skal der løses et antal opgaver, teoretiske såvel som praktiske, besvarelserne til disse opgaver skal vedlægges rapporten.

Vi fokuserer på, at I som elever og kolleger samarbejder og deler viden om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden.

Der arbejdes bevist med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

De emner, som gennemgås i forløbet, bearbejdes i en rapport som skal indeholde en gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt udvikling af et automatisk anlæg. 

Rapport og det udarbejdede automatiske anlæg overhøres mundtligt – af 15 minutters varighed og danner grundlag for bedømmelse af elevens standpunktskarakter ved modulets afslutning. I vurderingen vil der indgå en vurdering af elevens arbejde og engagement i den daglige undervisning.

Vurderingen er individuel, også selvom der er blevet arbejdet i de nævnte 2 personers grupper.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker

EUX-Elektriker