den jydske haandvaerkerskole

grundforlob paa djh

Studievejledning

Studievejledningen kan hjælpe dig med vejledning i studievalg, optagelse, uddannelsernes opbygning, praktik, studieskift og meget andet.

Studievejledningen er hjælper også i forbindelse med fravær.

Studievejledere:

GF1 & EUX: Cecilie Nesborg  på tlf: 89 370 315 : cne@djhhadsten.dk

EL & KØL: Kim Hundborg på tlf: 89 370 212, kch@djhhadsten.dk

TRÆ & PLAST: Jette Marker Frederiksen på tlf: 89 370 251, jmf@djhhadsten.dk

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

SPS-vejledning

Susanne Løhde på tlf: 89 370 160, sl@djhhadsten.dk

Et specialpædagogisk støtteforløb kan for eksempel bestå i:

  • Studiestøttetimer.
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.
  • Hjælpemidler (IT-startpakke) og instruktion i brug heraf.
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer.
  • Personlig assistance og sekretærhjælp.
  • Særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer.

Kontakt