elektrikeruddannelse

1.4 Intelligente bygningsinstallationer, centrale

Modul 1.4 handler om Intelligente bygningsinstallationer, centrale. Gennem undervisningen i modulet udvikler du følgende kompetencer – hvor du:

 1. Kan redegøre for teknologierne ved en intelligent bygningsinstallation, herunder forskellen på en centralt og decentralt styret installation.
 2. Kan selvstændigt designe, installere, måle, afprøve, fejlfinde, programmere og konfigurere på centrale intelligente styringsanlæg.
 3. Kan installere, montere og programmere centralt styrede intelligente bygningsinstallationer samt opsætte grafiske brugerflader.
 4. Har kendskab til PoE og IoT anvendt til bygningsautomatik.
 5. Kan udvælge og placere sensorer og følere.
 6. Kan vælge og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til intelligente bygningsinstallationer.
 7. Kan udføre service og vedligeholdelse på intelligente bygningsinstallationer i bygninger.
 8. Kan anvende og integrere kommunikationskomponenter i boliger.
 9. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 10. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning.
 11. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

På modul 1.4 er der fokus på teoretisk gennemgang af topologier inden for intelligente bygningsinstallationer, gennemgang af radiokommunikation og af systemkomponenter inden for IBI. Fordele og ulemper omkring centrale intelligente bygningsinstallationer gennemgås, ligesom vi kigger på netværk på controllere. Endelig kommer vi omkring opsætning af APP for betjening af IBI installationen såvel intern som ekstern. Introduktion til 3-parts-udstyr for IBI.

I den praktiske del bliver du undervist i programmeringsøvelser på løse tavler med IBI komponenter. Du etablerer et praktisk projekt i en stand. Projektet vælger du selv, udtænker og udfører.

Med afsæt i innovative processer tilegner eleven sig viden om IBI.

Personlige mål

I modulet er er fokus på, at den enkelte elev bliver så dygtig som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt at du deltager aktivt og bidrager konstruktivt til undervisningen i klassen. Du træner din evne til at samarbejde og dele viden med dine samarbejdspartnere, du lærer selvstændighed og bliver bedre til at tage stilling til problemer, du støder på i løbet af modulet.

Med afsæt i modulets afleverede materialeliste laves der en stand ud fra et projekt efter eget ønske. Standen bemandes af to personer og projektet beskrives i en rapport.

Modulet afsluttes med en mundtlig overhøring, der varer 30 minutter, men med en individuel vurdering. Standpunktskarakteren for modulet er en helhedsvurdering af dig gennem hele modulet.

Medbring din egen Windows-PC med administrator-rettigheder.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader

 • Lærlingen kan installere, montere og programmere på centralt styrede intelligente bygningsinstallationer samt opsætte grafiske brugerflader.
 • Lærlingen kan opbygge et netværk i boliger til Pc’er, telefon og radio/TV.
 • Lærlingen kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel om programmering.

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker