tomrer til svendeprove saver

Tømrer/tækkemand - Træfagenes byggeuddannelse

Træfagenes byggeuddannelse ligger under erhvervsuddannelsernes område teknologi, byggeri og transport. På Den jydske Haandværkerskole kan du uddanne dig til enten tømrer eller tækkemand. DjH er den eneste skole der udbyder specialet tækkemand. Afhængigt af speciale tager det fra 3 til 3 ½ år at tage uddannelsen. Heraf foregår de 50 uger på en teknisk skole. Uddannelsen starter med et grundforløb.

Tømrer

Du arbejder typisk med til-, om- eller nybygning af huse. Fx er det tømrerens job at rejse tagkonstruktioner. Du får masser af frisk luft, og arbejdet foregår ofte i højden fx på stilladser.

Tækkemand

Du lærer at mestre det gamle håndværk med at lægge et nyt stråtag, men du skal også kunne reparere tagkonstruktioner og udføre restaureringer. Du følger tømreruddannelsen den første del af uddannelsen inden du specialiserer dig til tækkemand.

Muligheder

I byggebranchen er der behov for udlærte tømrer og tækkemænd, og rigtig mange unge ønsker at uddanne sig indenfor området. Uddannelsen giver mulighed for beskæftigelse indenfor mange områder og du kan læse videre til eksempelvis ingeniør, byggetekniker, bygningskonstruktør eller energiteknolog.

Faktaboks - Tømrer

Varighed
Tømrer 3-3 1/2 år
Tækkemand 3-3 1/2 år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding
Optagelse på tømrer-/tækkemandsuddannelsen

Sådan søger du - se filmen

Download folder
Tømrer
Tækkemand