elektrikeruddannelse

3.6 Teknisk entreprise og projektstyring

Modulet handler om Kendskab til værktøjer for teknisk entreprise- og projektstyring. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere tidsplaner, udarbejde bemandings- og materialeleveringsplaner samt deltage i opstarts- og byggemøder.
 2. Kan anvende relevante planlægningsværktøjer fx Outlook, PERT- eller Gantt-diagram.
 3. Har kendskab til de udfordringer der er forbundet med at lede kollegaer samt kendskab til hvorledes et koordineret samarbejde med andre faggrupper kan foregå.
 4. Kan med relevante projektledelsesværktøjer, herunder Det digitale byggeri, selvstændigt kombinere sin el-faglige viden med viden om, at entrepriser bliver afleveret til rette tid, rette pris og i den rigtige kvalitet.
 5. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 6. Kan anvende innovationskompetencer udfoldet som samarbejdskompetencer.

Faglige mål

Kernestof

Projektledelse – vi blandt andet på:

 • Ledelse uden personaleansvar.
 • Projektorganisationer.
 • Projekttyper, faser i et projekt, planlægning og ydre faktorer.
 • Samarbejde på tværs af interesser og mål.

Projektgranskning:

 • Projektgranskning udbudsmateriale, herunder: FB-SAB-TAG-SB, tegningsbilag, KS (kvalitetssikring i det digitale byggeri), miljø og APV

Entrepriseledelse – blandt andet:

 • Værktøj til projektsyring, planlægningsværktøjer, tidsplan, leverancer, økonomi, bemanding/ressourcer i excell.
 • Byggemøder: Miljø, arbejdsskader, sikkerhed.
 • Vareleverancer: KS (visuel modtagerkontrol) og rettidig omhu.

Samarbejde:

 • Kommunikation, samarbejde tværfagligt, ledelse, konflikthåndtering, projektmodeller og metoder.

Arbejdsform veksler mellem teori og en selvstændig løsning af en case om et specifikt udbudsmateriale. 50/50. En del af arbejdet foregår ved gruppearbejde.

Der skal påregnes en rimelig arbejdsindsats ift. Informationssøgning.

Personlige mål

Der arbejdes med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

Emner fra forløbsplan beskrives i et kompendie, der beskriver din tilgang og fremgangsmåde for at lede et hold og styre en tidsplan.

Mundtlig præsentation foregår enkeltvis, og varer 15-20 minutter.

Standpunktskarakterer har afsæt i: Afleveret skriftlig kompendie, fremvisning og præsentation af eget valgt emne i projektkompendie.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 3.6/4.6 Teknisk entreprise- og projektstyring

 • Lærlingen kan tilrettelægge egne tidsplaner samt deltage i opstarts-byggemøder og afleveringsforretninger for egne opgaver.
 • Eleven kan udfører integration af sikringsanlæg ( fx AIA ADK, TVO ABA ARS og ABDL).

 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker