elektrikeruddannelse

2.3 Kommunikation på automatisk anlæg

Modul 2.3 handler om Projektering og installation af industrielle bussystemer og netværk på automatiske anlæg. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Kan redegøre for og anvende sikkerhedssystemer på industrielle bussystemer og netværk, herunder nødstop og safe-PLC m.m.
 2. Selvstændigt kan installere og programmere industrielle bussystemer og netværk.
 3. Kan foretage service og vedligehold på kommunikationssystemer til automatiske anlæg og vejlede brugeren om systemets virkemåde og vedligehold
 4. Kan foretage energioptimering af automatiske anlæg på maskiner.
 5. Kan redegøre for relevant dokumentation i forbindelse med idriftsættelse af et automatisk anlægs kommunikationssystem, herunder CE-mærkning og overensstemmelseserklæring m.m.
 6. Har kendskab til og kan afprøve, integrere, optimere og indregulere reguleringssløjfer ved hjælp af forskellige optimeringsmetoder via kommunikationssystemer.
 7. Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 8. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder.
 9. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 10. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere
 11. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

På modul 2.3 er der fokus på projektering og installation af industrielle netværk og kommunikationssystemer på automatiske anlæg, hvilket er en naturlig eller oplagt overbygning til modul 1.2 og 2.2.

Du får mulighed for at indkøre automatiske anlæg der kommuniker på tværs af netværk via protokoller, at analyser netværk for fejl samt at vurdere komponenter til at udføre en given opgave på åben og lukket netværk.

Du lærer at præsentere data, der er indhentet imellem enheder på netværk ved hjælp af et brugergrafisk interface (HMI), visualisere data fra avanceret procesregulering samt redegøre for overensstemmelseserklæring.

Vi PLC’er i undervisningen, hvor fokus er på netværk imellem PLC’er og ikke undervisning i PLC programmering eller i anvendelse af en specifik producent.

Personlige mål

Undervisningsformen veksler mellem teori og praksis, hvilket giver dig kompetencer og mulighed for selvstændigt at kunne analysere og løse komplekse opgaver innovativt på automatiske anlæg.

Under forløbet laver du en rapporter som skal indeholde en gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt udvikling af et automatisk anlæg.

Der arbejdes i 2 personers grupper.

I en mundtlig overhøring, der varer 15 minutter, høres du i rapporten og det udarbejdet automatiske anlæg. Det er grundlaget for din standpunktskarakter, ved modulets afslutning. I vurderingen indgår der en vurdering af dit arbejde og engagement i den daglige undervisning. Vurderingen er individuel.

Ovennævnte vurdering udmøntes i en standpunktskarakter på 7-skalaen.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg

 • Lærlingen kan opbygge, montere, programmere og indkøre automatiske anlæg med industrielle bussystemer og netværk, samt udføre dokumentation ved anvendelse af IT.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker