eux svend og student

EUX-Elektriker

EUX-elektrikeruddannelsen 5 år. Det første år, går du på grundforløb.

På EUX oplever du et spændende skema sammensat af både gymnasiale fag og undervisning i værkstedet på samme dag. I tværfaglige projekter arbejder du med både boglige- og praktiske fag.

Projektperioder er tilrettelagt, så du umiddelbart kan overføre din teoretiske viden fra grundfagene til værkstedet, og det du arbejder med der. Hele uddannelsen er bygget op, så den giver dig en umiddelbar forståelse af sammenhængen mellem teori og praktik. Et vigtigt element, når du vælger videregående uddannelse.

Gymnasiale fag

Ud over de obligatoriske fag, der indgår i uddannelsen til elektriker, er dine fag på EUX:

A-niveau

  • Dansk
  • Teknikfag
  • Matematik

B- niveau

  • Engelsk
  • Fysik

C-niveau

  • Kemi
  • Informationsteknologi
  • Samfundsfag

 

Faktaboks - EUX

Varighed
EUX-elektriker: 5 år
EUX-tømrer: 4 år og 2 mdr.
EUX-plastmager: 5 år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding
Optagelse på eux-uddannelsen

Sådan søger du - se filmen

Download folder
EUX-elektriker
EUX-tømrer
EUX-plastmager