elektrikeruddannelse

3.2 Integration og SCADA af procesanlæg

Modulet handler om Integration af procesanlæg samt opsætning af sporbarhed til et administrativt system. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 • Selvstændigt kan anvende og kombinere OPC, SCADA samt grafiske brugerflader og anvende tilhørende webserver.
 • Selvstændigt kan anvende sin procesforståelse om anlæg, og anvende denne i forhold til at optimere sporbarhed f.eks. via ERP og MES.
 • Med baggrund i din viden om kommunikationssystemer selvstændigt kan vælge, anvende, kombinere og optimere netværk til integration af procesanlægget med det administrative system.
 • Med din procesforståelse selvstændigt kan håndtere data fra kommunikationssystemer mellem det industrielle anlæg og det administrative system og anvende disse data til energi- og procesoptimering.
 • Selvstændigt, med forståelse for den samlede proces, kan anvende dataopsamling og bruge disse data til optimering af såvel administrative og produktionstekniske processer.
 • Selvstændigt kan vælge og anvende egnet programmeringssprog i forbindelse med opsætning af databaser mellem det industrielle anlæg og det administrative system.
 • Selvstændigt kan udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 • Faglige mål

Kernestof

 • SCADA systemets opbygning og anvendelse
 • Programmering af PLC
 • Opbygning af mindre automatiske anlæg
 • EN 60 204-1
 • OPC server/klient

Supplerende stof

 • Sikkerhedssystemer på automatiske anlæg
 • Kendskab til relevante standarder ud over EN 60 204-1 (High Performance, OPC)
 • Viden om fejlfinding på automatiske anlæg
 • Viden om opbygning af brugerflade med High Performance
 • Følere

Du vil beskæftige dig med SCADA og PLC

Arbejdsform veksler mellem praktik og teori. 70/30 En del af det praktiske arbejde foregår ved gruppearbejde. Forløbet afsluttes med et projekt. (Varighed 5 dage) og alle bliver desuden prøvet ved en multiple choice test.

Personlige mål

Modulet har fokus på samarbejde og vidensdeling om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden.

Der arbejdes bevist med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

Emner fra forløbsplanen beskrives i rapport, der indeholder fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen på en måde, så en anden person vil kunne fejlfinde og udbygge installationen.

Mundtlig præsentation foregår i par, og varer på 15-30 minutter, men med individuel bedømmelse. I bedømmelsen vægtes din evne til samarbejde og engagement i den daglige undervisning.

Den mundtlige præsentation danner grundlag for dine standpunktskarakterer, hvor der også tages hensyn til:

Elevens standpunktskarakterer vil blive dannet ud fra flg. kriterier:

 • Samarbejde og engagement i den daglige undervisning.
 • Skriftlig test (vægter højest) (1,5 time)
 • Afleveret skriftligt projekt.
 • Fremvist og præsenteret praktisk projekt

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 3.2/4.2 Integration og SCADA af procesanlæg

 • Lærlingen kan integrere industrielle procesanlæg med SCADA.
 • Lærlingen kan vejlede brugeren om anlæggets virkemåde og vedligehold. 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker