elektrikeruddannelse

1.1 Netværks- og datakommunikation

Modul 1.1. handler om opsætning af kommunikationsnetværk med aktive komponenter som eksempelvis switchere og routere, under hensyn til datasikkerhed.

Som lærling udvikler du gennem undervisning i modulet følgende kompetencer, hvor du kan/får:

 1. Redegøre for de mest anvendte standardprotokoller såsom TCP/IP- protokolsuiten og datakommunikation på et netværk.
 2. Installere samt vedligeholde egnede sikkerhedssystemer til beskyttelse af data, herunder backup, firewall, virussikring, cloud-løsninger m.m.
 3. Projektere og opsætte anlæg til stabilisering og sikring af kommunikationsnetværket.
 4. Redegøre for radiobølger og højfrekvente signaler i normalt forekommende installationer.
 5. Sikre høj kvalitet af leveret arbejde ved at foretage målinger i forbindelse med afprøvning og udarbejde dokumentationsmateriale.
 6. Kendskab til flerbrugeranlæg.
 7. Foretage diagnosticering af datanetværk og analyse af måleresultater.
 8. Udføre komplekse netværk med aktive komponenter samt opsætte og idriftsætte multi layer-netværksenheder, herunder bl.a. switche og routere.
 9. Selvstændigt installere konfigurere kommunikationsnetværk.
 10. Kendskab til QoS i forbindelse med bl.a. Voiceover IP og datastyring.
 11. Selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 12. Redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning og kvalitetssikring.
 13. Anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

På modul 1.1 er der fokus på:

Fiber-teori hvor du blandt andet lærer om fordele og ulemper ved fiber-kabling contra kobberkabling. Du lærer at kende forskel på fibertyper og forskellige typer af laserlys og deres bølgelængde. Der er fokus på gode arbejdsvaner og gennem praktiske øvelser lærer du for eksempel at strippe, rengøre og splidse fibre og du øver dig i at lave dæmpningsmålinger. Du får mulighed for at kunne få udstedt et fibercertifikat ved selvstændigt at arbejde med fiber; d.v.s. splidse, rengøre og lave dæmpnings-målinger.

Kobberkabling-teori hvor du for eksempel lærer om fordele og ulemper ved PDS-kabling. Kabel-kategorier, håndtering, konnektering og formålet med test. Du får teori om højfrekvente signaler. Du arbejder med både uskærmet og skærmet kabling samt lærer selvstændigt at kunne foretage certificeret test af kobberkablingen.

Wifi-teori hvor du lærer teorien om 802.11 standarder, fordele og ulemper ved 2,4 kontra 5 GHz frekvensområder, konfigurere SSID i Accesspoint samt brug af kryptering. Du lærer at konfigurere et AccessPoint.

Netvær-teori hvor du får undervisning i IP-adresser, Subnet-masker, Net-ID, Default Gateway, DHCP-service, VLAN og DNS samt gennemgang af de 4 nederste lag i OSI-modellen med fokus på forståelse af blandt andet Ethernet_Frame og Protokoller som TCP og UDP. Du får praktisk øvelse med ovennævnte i programmet Cisco Packet Tracer.

Switch -teori hvor du lærer om Switch funktioner med Auto-negotiation, MDI/MDI-X, switching, porte og VLAN. Router teori: Router funktioner med Statisk og Dynamisk routning samt simulering af dette i Cisco Packet Tracer.

Personlige mål

På modulet er der fokus på at eleverne samarbejder og vidensdeler om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden – det er forudsætning for at få udstyret til at kommunikere sammen.

Du lærer at samarbejde og selvstændigt at tage stilling i forbindelse med forskellige problematikker. Du skal udarbejde en rapport med beskrivelse og dokumentation af konfigurationen, så en anden person, ud fra rapporten, kan fejlfinde og udbygge installationen.

Den mundtlige overhøring foregår i par, med en individuel bedømmelse, der danner grundlag for din standpunktskarakter. Overhøringen tager 30 minutter. I bedømmelsen vægtes også din evne til at samarbejde og dit engagement i den daglige undervisning.

Se mere i LUP for modulet.


Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 1.1 Netværks- og datakommunikation

 • Lærlingen kan udføre kommunikationsnetværk i f.eks. bolig og erhverv.
 • Lærlingen kan projektere kommunikationsnetværk med fiber, kobber og trådløs teknologi, herunder netværkskomponenter og aktive enheder i f.eks. bolig og erhverv. 

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker