elektrikeruddannelse

2.4 Indeklima med CTS og HVAC

Dette modul er det næste skridt i forhold til 1.X modulerne der omhandler bygningsautomatik og intelligente bygningsinstallationer og lysstyring, når det kommer til indeklima. Du får en mere avanceret forståelse af indeklima, og hvordan du som elektriker sikrer dette med styring og reguleringsteknik.

En elektrikerlærling fortæller om intelligent bygningsautomatik og CTS

(Video fra en DJH-lærling på vej)

(Video fra en DJH-underviser på vej)


Forudsætninger inden modul 2.4

Du skal have taget et af følgende moduler:

 • Modul 1.2: Automatiske anlæg på maskiner
 • Modul 1.3: Systemkomponenter til bygningsautomatik
 • Modul 1.4: Intelligente bygningsinstallationer og design af enkle brugerflader
 • Modul 1.6: Design og styring af lys

DJH ønsker, at du øver dig på dette inden skoleforløbet

Se de praktiske færdigheder og download afkrydsningsskema her.


Det skal du lære på skoleforløbet

 1. Eleven kan udvælge, installere, måle, afprøve, fejlfinde, programmere og konfigurere på anlæg til varme, ventilation og køling (CTS og HVAC).
 2. Eleven kan vælge, vurdere og redegøre for styrings- og reguleringsprincipper for anlæg til varme, ventilation og køling og de energimæssige konsekvenser af dette valg.
 3. Eleven har kendskab til muligheder for dataopsamling til brug for energioptimering af anlæggets drift.
 4. Eleven kan redegøre for miljø- og energikrav til køle-, varme- og ventilationsinstallationer.
 5. Eleven kan idriftsætte, indregulere samt servicere og vedligeholde anlæg til varme, ventilation og køling ud fra energioptimale hensyn.
 6. Eleven har kendskab til muligheder for at programmere og konfigurere en grafisk brugerflade.
 7. Eleven kan programmere alarmfunktioner i forhold til uhensigtsmæssig drift.
 8. Eleven kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets funktioner.
 9. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 10. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 11. Eleven kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 12. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Se den lokale undervisningsplan for modul 2.4 her.


Dette skal du arbejde med i virksomheden før og efter modulet:

 • Eleven kan installere styrings- og reguleringsanlæg for indeklima i bygninger.
 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet.
 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet.