den jydske haandvaerkerskole

ESG - Bæredygtighed på DJH

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). ESG handler om, hvordan vi som skole gør en indsats i forhold til de tre miljøet, samfundet og ledelse i forhold til bæredygtighed. 

På DJH har vi et samfundsansvar i forhold til at give tilbage til planeten. Vi planter træer, fordi vi bruger træer i vores tømrerafdeling. Vi begrænser vores madspild, og vi producerer selv en del af den strøm, som vores tømrere, plastmagere, køleteknikere og selvfølgelig elektrikere bruger i deres uddannelse.

Det er på den lange bane, at vi skaber en forandring. Både når vi uddanner fremtidens håndværkere, men også når vi arbejder med rammerne, hvori vi uddanner fremtidens håndværkere.

Vi arbejder med bæredygtighed hver dag. Nedenfor kan du se hvilke områder, hvor vi har fokus på at gøre en indsats.

ESG

Environment - miljødata

Elforbrug i kWh

Mål i 2023: 90% af forbruget i 2020

2020 2021 2022
1.679.330  1.249.901 1.228.864 

Vandforbrug i m3

Mål i 2023: 90% af forbruget i 2020

 2020 2021 2022
10.104 9.391 11.452 

 

Sådan arbejder DJH konkret med bæredygtighed

Energi

Solceller

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Vi er ved at få opsat et solcelleanlæg på X-bygningen på Industrivej, som rummer fagene plastmager og tømrerfagene.

Anlægget skal kunne producere nok strøm til at holde maskinerne i værkstederne kørende

Hvad er næste skridt? 

?

Renovation

Affaldssortering

Hvad gør vi i dag - og hvad betyder det?

Vi sorterer vores affald i flere forskellige fraktioner. Pant samles for sig. 

Hvad er næste skridt? 

At tilbyde flere affaldssorteringsløsninger på Skolehjemmet

0
Sovepladser på DJHs skolehjem