efteruddannelse

grundforlob paa djh

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

AMU er korte uddannelser, der er mårettet faglærte og ufaglærte. Uddannelserne er som regel tilrettelagt som heltidsundervisning. Enkelte kurser afvikles som ”åbent værksted”.

Har du en videregående uddannelse, er du ikke i AMU målgruppen. Kontakt skolen for at høre, hvilke regler der gælder for dig.

Økonomi

Du betaler 126,00 kr. pr. dag for at deltage i en AMU-uddannelse.

Du betaler ikke for en AMU-uddannelse, hvis du er ledig og har ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Har du lyst til uddannelse udover de seks uger, eller står de ønskede kurser ikke på den landsdækkende positivliste, skal det finansieres af dit jobcenter, hvis du er dagpengeberettiget og af kommunen, hvis du modtager kontanthjælp.

Beskæftigede kan får VEU-godtgørelse op til 100% af dagpengesatsen til AMU-uddannelser. Selvstændige kan få VEU-godtgørelse, på samme vilkår som beskæftigede.

Dagpengeberettigede ledige, som deltager i op til seks ugers jobrettet uddannelse, får uddannelsesgodtgørelse. Deltager de udover de seks uger, skal de have en handlingsplan af jobcentret.

Optagelse

Optagelse på kurserne sker via efteruddannelse.dk efter "først til mølle" princippet.