elektrikeruddannelse

2.1 Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk

Modul 2.1 handler om opsætning og programmering af større kommunikationsnetværk med egnede sikkerhedssystemer, f. eks. Client-servernetværk, fire wall og virussikring. Gennem undervisningen i modulet udvikler du kompetencer – hvor du:

 1. Kan redegøre for grundlæggende datatekniske begreber samt forskellige operativsystemer.
 2. Kan redegøre for kommunikationsnetværksunderstøttende protokollen i forhold til OSI-modellens 7 lag.
 3. Har kendskab til og kan anvende højniveauprogrammeringssprog og kan anvende login script.
 4. Kan redegøre for sikkerhedstrusler mod datanetværk samt kendskab til egnede sikkerhedssystemer.
 5. Kan opsætte et Peer til Peer-net, indeholdende printmulighed.
 6. Kan opsætte, konfigurere og oprette brugere på et client-servernetværk.
 7. Kan installere, konfigurere og anvende operativsystemer.
 8. Kan opsætte og konfigurere en VPN-forbindelse.
 9. Kan installere samt vedligeholde egnede sikkerhedssystemer til beskyttelse af data, herunder backup, firewall, virussikring, cloud-løsninger m.m.
 10. Kan foretage fejlfinding og fejlretning på flerbrugeranlæg.
 11. Kan installere og konfigurere et single-domæne på et client- servernetværk.
 12. Har kendskab til QoS i forbindelse med bl.a. Voiceover IP og datastyring
 13. Har kendskab til optimering af bygningers installationer med henblik på reduktion af elektrisk støj (EMC).
 14. Kan selvstændigt installere og programmere netværk.
 15. Kan selvstændigt anvende IT-projektværktøjer til at optimere kvaliteten af det leverede arbejde.
 16. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding, energieffektivisering og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
 17. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning.
 18. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere.
 19. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

Faglige mål

På modul 2.1 er der fokus på kendskab til operativsystem Linux, hvor de mest benyttede kommandoer, som skal bruges i det videre forløb i forbindelse med programmering af Raspberry Pi, bliver gennemgået.

Programmeringssprog Python benyttes i forbindelse med Raspberry Pi til at udvikle styring af forskellige sensorer m.m. Eleven får kendskab til elektroniske komponenter i forbindelse med programmering af Raspberry Pi.

Personlige mål

Der er fokus på at eleverne samarbejder og vidensdeler om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med hinanden.

Der arbejdes bevist med udvikling af din evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen.

Du udarbejder en forløbsplan, der beskrives i rapport, som indeholder fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen på en måde, så en anden person vil kunne fejlfinde og udbygge installationen ud fra rapporten.

Mundtlig overhøring foregår i par, og varer 30 minutter, men med individuel bedømmelse. I bedømmelsen vægtes også din evne til at samarbejde og engagement i den daglige undervisning. Den mundtlige overhøring danner grundlag for din standpunktskarakterer.

Du skal medbringe egen Windows-PC med administrator-rettigheder.

Se mere i LUP for modulet


 Vejledning til praktikvejledning for praktikperioden mellem modulerne på elektrikeruddannelsen.

Obligatoriske Praktiske færdigheder mellem moduler (gælder alle moduler)

Installationsteknik

 • Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan integrere og optimere teknologier, f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udarbejde lovpligtig dokumentation i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle på sikkerheds- eller operativsystemer i forhold til valgte moduler.

Måleteknik og fejlfinding

 • Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til valgte moduler.

Drift og vedligehold

 • Eleven kan vejlede brugeren om virkemåde og vedligehold af det elektriske anlæg i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.

Energieffektivisering

 • Eleven kan energieffektivisere eltekniske installationer eller automatiske anlæg i f.eks. bolig, erhverv og industri i forhold til valgte moduler.

Kundeservice og planlægning

 • Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddrage innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen i forhold til valgte moduler.
 • Eleven kan udforme hele tekniske løsninger, der tager højde for brugeres/-kundens behov.

Installationsteknik – Gælder kun elektriker 2

 • Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for f.eks. kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech i forhold til valgte moduler.

Lærlingen har opnået følgende praktiske færdigheder (praktikmål) mellem modulerne

Modul 2.1 Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk

 • Lærlingen kan opsætte, konfigurere og oprette brugere på et client-servernetværk.
 • Lærlingen kan installere, konfigurere og anvende operativsystemer.
 • Lærlingen kan installere samt vedligeholde egnede sikkerhedssystemer til beskyttelse af data.

Faktaboks - Elektriker

Varighed

Elektriker 1: 4 år
Elektriker 2: 4½ år
Talentelektriker: 4½ år
Installationsmontør: 2½ år

Økonomi
SU og lærlingeløn

Adgangskrav
02 i dansk og matematik som eksamenskarakter på minimum 9. klasse niveau

Tilmelding

Optagelse på elektrikeruddannelsen

Før du søger - se filmen

Download folder

Elektriker