den jydske haandvaerkerskole

Millioner på vej til FABx på Den jydske Haandværkerskole

Et nyt FabLab, med titlen FABx, vil snart se dagens lys på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten.

FABx har indtil videre fået tilsagn om opstartsstøtte på mere end 2,6 millioner kroner fra Region Midtjyllands Teknologipagt pulje og Den jydske Haandværkerskoles egen fond.

Dermed får erhvervsskolens elever endnu flere og bedre muligheder for at føre deres ideer ud i livet.

FABx bliver et helt nyt læringssted med helt nye læringsmetoder, hvor eleverne på tværs af uddannelser kan udveksle ideer og skabe projekter, der rækker ud over de enkelte fag.

FABx for dem der vil mere

Med FABx vil DjH styrke elevernes og undervisernes kompetencer inden for grøn omstilling, innovation og entreprenørskab og styrke de naturvidenskabelige STEM-fag.

”DjH har altid været en skole for elever, der vil noget mere. Vi har allerede døgnåbne værksteder. Nu får vi endnu et tilbud, hvor vores elever kan blive fagligt udfordret og blive klar til et arbejdsmarked, der har brug for netop de kompetencer, de får i FABx,” siger Jesper Kofoed Petersen, der er direktør på Den jydske Haandværkerskole.

Netop arbejdsmarkedet vil Den jydske Haandværkerskole have fokus på fra starten. Skolen vil skabe endnu stærkere partnerskaber med virksomheder, der kan se potentialer i FABx. Det kan for eksempel være at samarbejde med nogle af plastindustriens frontløbere omkring genanvendelse af plastaffald.

”Det er en stor kunst at se affald som en ressource. Vi er nødt til at forholde os til fx upcycling, for genanvendelse og bæredygtighed er nutiden og fremtiden. Det kan være biobatterier af madaffald eller nye produkter af genanvendt plast og træ,” siger Jesper Kofoed Petersen.

Oplagt for regionen at støtte FABx

I Region Midtjylland har Regionsrådet afsat 55 millioner kroner mod 2022 til udvikling af STEM-fagene, så flere er klædt på til og vælger at arbejde med naturvidenskabelige fag.

FABx har fået 2 mio. kroner i støtte fra regionen, da projektet tager udgangspunkt i flere af de indsatsområder, regionen investerer i. Det er bl.a. grønt iværksætteri og kompetenceudvikling.

”Gennem et samarbejde på tværs af de midtjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører skal Region Midtjylland i 2025 være en teknologisk forgangsregion. Det er et langt og sejt træk, og projekter som FABx på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, der bygger viden og indsigt i STEM oven på de unges håndværksfag, er i høj grad en del af det, der er brug for. Jeg glæder mig til at følge projektet,” siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

FABx’ kommer til at ligge i kælderen under skolens tekniske akademi.

Om FABx

FabLab er en forkortelse af Fabrication Laboratory.

Et FabLab er et skaberværksted, hvor man kan eksperimentere og afprøve ideer uden at skulle investere i dyrt udstyr. Typisk lejer man sig ind som bruger i den periode, man har brug for faciliteterne. På Den jydske Haandværkerskole vil eleverne have fri adgang til FABx.

FABx skal bygges op over en treårig periode, hvorefter FABx bliver en integreret del af skolens campus.

Første projekt i FABx er at producere tre sæbekassebiler til Classic Race Aarhus. To af bilerne er til den kendte danske racerkører Jan Magnussen.