den jydske haandvaerkerskole

Læs om EUX - Den ukendte erhvervsuddannelse

Det kan være en uoverskuelig kamp at vælge den rette uddannelsesretning. Mange unge vil nødigt føle sig fastlåst i noget, de pludselig ikke længere kan se sig selv i. For nogen er det derfor vigtigt at vælge en så bred og adgangsgivende ungdomsuddannelse som muligt.

I dag er STX den mest udbredte ungdomsuddannelse – muligvis fordi de unge gerne vil holde deres muligheder åbne eller gå i deres større søskendes fodspor. Der findes dog et alternativ til den almene gymnasieuddannelse, der kan anses som værende endnu mere adgangsgivende.

På DjH tilbyder vi en uddannelsesretning, der kombinerer de boglige fag fra STX med tekniske håndværkeruddannelser såsom tømrer, elektriker og plastmager. Denne uddannelse kalder vi EUX, og den er til for at danne en bro mellem to ellers meget forskellige uddannelsesretninger.

Henrik Dalsgaard som er uddannelseschef for Træfagenes byggeuddannelser, fortæller at der er flere fordele ved at vælge en EUX-uddannelse.

”Eleverne får en uvurderlig dannelse til erhvervslivet, faglig erfaring og en god teoretisk indgangsvinkel til opgaver,” siger Henrik Dalsgaard.

Derudover fortæller han, at uddannelsesretningen åbner muligheder inden for den akademiske verden såvel som den tekniske. Det betyder, at dimittenden selvsagt får et væld af spændende jobmuligheder, når uddannelsen engang er afsluttet. Dette indebærer naturligvis også en god løn og attraktive jobforhold med indflydelse. Desuden skal eleverne i lære under uddannelsen, hvor de får mulighed for at dygtiggøre sig og bruge de redskaber, de har stiftet bekendtskab med i den praktiske undervisning.

En EUX giver ligeledes formidable muligheder for videreuddannelse, hvor man bl.a. kan læse videre til arkitekt, ingeniør eller maskinmester.

EUX student 4

Ifølge Henrik Dalsgaard bør sværhedsgraden af EUX-uddannelsen dog ikke underspilles.

”EUX er iblandt de hårdeste ungdomsuddannelser, og den kræver robusthed og ihærdighed at føre til dørs,” siger han og fortsætter:

”En EUX-uddannelse passer til dem, som har hænderne skruet godt på, så de passer både til en lommeregner og en tommestok. Arbejdsbyrden er nemlig ligeligt fordelt mellem praktisk og boglig undervisning på gymnasialt niveau.”

Uddannelsen tilbyder derved et alternativt perspektiv på den almene STX-uddannelse, hvor eleverne får den boglige del med i rygsækken, og samtidig får mulighed for at udfolde sig kreativt.

”På DjH er vi stolte af, at vi er i stand til at uddanne nogle af de dygtigste håndværkere i Danmark. Hvert år byder vi velkommen til nye energiske unge mennesker, som alle kommer med forskellige drømme og kompetencer. Vi omfavner deres mangfoldighed, og vi er glade for, at de kan udforske både deres boglige og deres håndværksmæssige kompetencer, mens de er hos os,” siger Henrik Dalsgaard og afslutter.

Er du interesseret i mere information om DjH’s EUX-uddannelser, kan du læse mere på vores hjemmeside.