den jydske haandvaerkerskole

Genbrugsplads og ressourcer på skemaet

Skemaet i uge 36 lød på Innovationscamp for eux-eleverne på DjH’s elektrikeruddannelse. I samarbejde med Favrskov Forsyning blev eleverne både udfordret og opfordret til at komme med gode ideer, prototyper og bud på økonomi i forbindelse med gentænkning af affaldssortering. Ordforrådet fik også et løft, da en vigtig del af processen var at få forvandlet ’affald’ til ’ressource’, ’losseplads’ til ’genbrugsplads’ og ’fraktioner’ gjort til naturligt begreb i den daglig omgang med affaldssortering.

Favrskov Forsyning tydeliggjorde i en præsentation af ugens projekt, hvor vigtig affaldssortering er, og hvor stor en besparelse, der ligger i korrekt sortering. De lagde op til en række spændende løsninger på opgaven: Nedbring den samlede mængde af fejlsorteret/fejlplaceret genbrugsmateriale på Hadsten Genbrugsplads.

Da affaldssortering begynder ved brugeren, var det relevant også at kigge på målgruppe med personas, og nærliggende at begynde med sig selv. Derfor var eleverne rundt omkring på og uden for DjH for at blive klogere på emnet. Affaldssortering fra skraldespanden på værelset, containerne (faktionerne) i skurene på DjH til Hadsten Genbrugsplads blev der kigget grundigt på, da eleverne samlede inspiration til opgaveløsningen. En gruppe gik så langt, som til at tænke et nationalt element ind i deres opgaveløsning.

favrskov forsyning paa djh

Fra lokal skraldespand til national app

Panelet, der ved ugens afslutning skulle vurdere og kommentere eux-elevernes opgaveløsninger, bestod af projektleder Mette Raaschou, projekt- og udviklingschef Lone Bejder og pladsmand Dennis Bach Fuursted fra Favrskov Forsyning og uddannelseschef Filip Køneke, direktør Jesper Kofoed Petersen og 24H-skolechef Simon Mikkelsen fra DjH.
”Vi står foran en renovering af genbrugspladserne i Favrskov, hvor service og resultater, der skaber værdi for borgerne er vægtet højt,” sagde Mette Raaschou. Igen blev det pointeret, at affald ikke bare er affald, men at det mere og mere er ressourcer før ordet blev givet videre til eux-eleverne.

Et par af grupperne havde valgt at kigge internt på DjH og kom med kreative forslag til affaldssortering allerede på værelserne. To modeller af skraldespande, hvor den ene inkluderer en skohylde og 5 sorteringsmuligheder, og den anden fire rum til sortering af de mest gængse affaldstyper, blev præsenteret. Begge grupper fremlagde en model, hvor både de fælles piktogrammer og farvekoder, udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen, var inkluderet.

genbrugsplads redesign djh

Andre grupper havde drive in løsninger på programmet, hvor man ved indkørsel til genbrugspladsen har mulighed for, via et hotlinesystem, at tale med en, der kan anvise, i hvilken fraktion ressourcerne skal læsses af. Endelig blev anderlededes skiltning med billeder uden på og ikke mindst inden i de lokale containere præsenteret. Ideen gik hånd i hånd med farvekoder, der guider danskerne til, fra vuggestuen og gennem hele livet, at vælge de rigtige skraldespande til deres affald.

I et redesign af genbrugspladsen i Favrskov foreslog en gruppe, at 6 fraktioner, til sortering af de mest gængse ressourcer: Glas/flasker, jern og metal, pap, træ, hård plast og småt brændbart, bliver placeret i grupper lige inden for indkørslen. På den måde er de lette at komme til og turen til genbrugspladsen er hurtigt overstået, hvis man bare har en ’hverdagslevering’. Større leveringer som have og byggeaffald, elektronik m.m. skal leveres i en række fraktioner placeret uden om ’de hurtige fraktioner’.

Dagens sidste præsentation gik længere ud end lokalområdet, da gruppen præsenterede en app, der indeholder alt fra et virtuelt kort over alle landets genbrugspladser til den lokale ’giv og tag’ fraktion. Her vil der være mulighed for et facebooklignende feed, hvor man kan se, om der er noget interessant at hente.

ressource container djh daaser

Prototyper, personas og optrin

I løsning af opgaverne var både prototyper fra pap til 3D-print, små kreative skuespil og personas sat i spil for at præsentere de gode ideer for panelet, der absolut også blev imponeret. Og der kom flere ideer på bordet, som både Favrskov Forsyning og DjH har lyst til at gå videre med.

’’Det er nyt for os med en undervisningsuge som denne, og det er interessant hvor langt I er nået. Det skal vi have mere af. Det er spændende med et samarbejde, hvor der indgår eksterne parter, og hvor I bliver revet ud af kontekst – det sætter tydeligvis gang i kreativiteten’, sagde direktør Jesper Kofoed Petersen ved dagens afslutning.

Maalgruppe genbrugsplads

Fakta:

Inden for affaldssortering er målgruppen delt op i segmenter, hvor forskellige personas indgår:

  • IDA OG IVAN IDEALIST - vil gerne gøre en forskel.
  • POUL OG PERNILLE PRAGMATIKERE - vil gerne gøre deres pligt.
  • CHRISTINA OG CLAUS CONVENIENCE – det skal være nemt.
  • LASSE OG LINDA LIGEGLAD - Det skal være hyperconvenient.

Fordelingen er:

  • På landsplan: Idealist 30%, pragmatiker 36%, convenience 23% og ligeglad 12%
  • I region Midtjylland: Idealist 33%, pragmatiker 38%, convenience 17% og ligeglad 12%
  • På DjH: Idealist 23%, pragmatiker 54%, convenience 15% og ligeglad 8%