den jydske haandvaerkerskole

Favrskov Kommune støtter ny discgolfbane på DjH med 120.000 kroner

Nu får Den jydske Haandværkerskole snart en ny discgolfbane. Favrskov Kommune har nemlig bevilget 120.000 kroner til indkøb af baneudstyr og anlæg.

I går havde Den jyske Haandværkerskole Christina Johansen fra Lokalavisen Favrskov på besøg. Hun havde nemlig opsnappet nyheden om, at idrætsforeningen Sport og Fritid på Den jydske Haandværkerskole har fået et tilskud til en ny 12-hullers discgolfbane, som skal ligge på skolens matrikel og de omkringliggende arealer. Tilskuddet kommer fra Favrskov Kommunes pulje til projekter inden for Friluftsstrategien og Fritids- og Idrætsstrategien.

Projektleder på DjH, Hanne Bisgaard Hansen, der har været med til at sende ansøgningen afsted, glæder sig over den positive nyhed.

”Jeg er glad for, at Favrskov Kommune kigger i vores retning, og at det kommer vores elever, kursister og medarbejdere til gode,” siger hun.

Ny discgolfbane paa DjH 27

Projektet skal bygge bro

Discgolfbanen skal ligge på udearealerne ved Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium og Hadsten Skole. Ifølge Hanne Bisgaard Hansen vil den fælles bane kunne bidrage til et tættere samarbejde på tværs.

”Projektet laves som et samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser og skal være med til at danne bro mellem målgrupperne, nedbryde grænser men også til at opbygge nye fællesskaber på tværs,” fortæller hun.

Samtidig skal projektet gavne byens borgere.

 ”Det er tanken, at det også skal blive en attraktiv aktivitet for byens borgere, som er velkommen til at benytte den nye discgolfbane. Banen er nemlig for alle,” fortæller hun.

Oplevelsen er gratis

Hanne Bisgaard Hansen understreger, at det har været vigtigt at gøre discgolfbanen tilgængelig for alle, uden at det skulle koste noget.

”Et af vores fokusområder har været, at vi ville bygge bro mellem uddannelsesinstitutionerne i Hadsten og opland. Samtidig vil vi gerne skabe noget, der samler byen, uden at det koster penge. En discgolfbane med fri adgang giver mulighed for motion, motoriktræning og ikke mindst socialt samvær, uanset om du er skoleelev, fra en virksomhed eller lokal borger,” siger hun.

Den jydske Haandværkerskole vil med en discgolfbane være med til at støtte op om, at alle, uanset hvor mange midler man har, får mulighed for at dyrke motion.

”Nogle forældre kan have svært ved at afse midler til at overskue det at få børnene til at deltage i fritidsaktiviteter. Samtidig har corona sat en midlertidig stopper for holdsport, og at vi kan samles mange mennesker på en gang omkring en idræt,” siger hun og fortsætter:

”Ved discgolfbanen kan vi mødes i små grupper udenfor og være aktive og få motion sammen – helt gratis.”

DjH’s 24H-skole bliver tovholder

Ansøgningen til discgolfbanen er lavet i tæt samarbejde med 24H-skolen og Martin Lindgren, der er skolehjemsassistent på DjH. Han vil især få en stor rolle i opbygningen af aktiviteter og den daglige drift af banen.

”Jeg har tidligere arbejdet på en efterskole og højskole, hvor vi spillede discgolf, og har derfor lidt erfaring fra discgolfdiciplinen. Så jeg glæder mig til at kunne stå til rådighed med tips og tricks for dem, der ønsker at benytte banen,” siger han.

Samtidig ser Martin Lindgren også frem til, at Den jydske Haandværkerskole kan tilbyde flere udendørsfaciliteter.

”Det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at få flere faciliteter, hvor unge mennesker kan komme ud og røre sig. Jeg håber virkelig, at det bliver taget godt imod,” siger han.

Discgolfbanen kan efter planen tages i brug til efteråret. Hvis man ønsker et slag discgolf som borger eller skoleelev i fremtiden, skal man henvende sig ved elevinfos skranke på DjH i forhold til udlevering af disc og oversigtskort.