plastmager

Plastspecialistuddannelsen

Uddannelsen er en plastfaglig videreuddannelse for plastmagere, som skal kvalificere sig yderligere til at varetage specialistopgaver indenfor området. Som færdiguddannet plastspecialist har du en dybdegående plastfaglig viden og lærer at arbejde på en nytænkende og selvstændig måde.

Arbejdsopgaver

 • Du lærer at løse komplicerede problemer i en plastproduktion og at påtage dig opgaven som "troubleshooter" eller processpecialist.
 • Du lærer at planlægge og gennemføre projekter i forbindelse med optimering af produktion og udstyr.
 • Du lærer at implementere arbejdsmanualer, gennemføre forsøgskørsel og opstille nyt udstyr.
 • Du uddannes til at være bindeled mellem produktionstekniskafdeling og produktionen, og deltager i udviklingen og driften af virksomhedens kvalitetssikringssystem.
 • Du uddannes til at deltage i produkt- og emneudvikling i samarbejde med udviklingsafdeling eller kunder og leverandører.

Uddannelsens indhold

Modul 1

Modulet varer 5 uger

Introduktion og laboratorium

 • Matematik og kemi i plast.
 • Materialelære og afprøvning af plastmaterialer.
 • Projektstyring og planlægning.
 • Internationale sammenhænge og globaliserin.
 • Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme.

 

Modul 2

Modulet varer 5 uger

Produktion og kvalitetsstyring

 • Produktionsfremmende metoder i dansk plastindustri
 • Produktionsplanlægning
 • Systematisk problemløsning i plastindustriel produktion
 • Kvalitetsstyring af plastproduktion

 

Modul 3

Modulet varer 5 uger

Produktudvikling og forretningsforståelse

 • Økonomi og forretningsforståelse.
 • Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere.
 • Projektledelse.
 • Iværksætteri og drift af egen virksomhed, herunder personaleledelse.

 

Modul 4

Modulet varer 2 uger

Afslutning og eksamen

 • Afslutningsprojekt og eksamen

 

 

Krav

Før du kan starte på plastspecialistuddannelsen, skal du have en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. For mange vil den mest oplagte mulighed være at lave uddannelsesaftale med den virksomhed hvor du er ansat. Men du har også mulighed for at prøve noget nyt ved at tegne en uddannelsesaftale med en anden virksomhed.

Du får lærlingeløn under uddannelsen. Din virksomhed kan få lønrefusion via AER under dit skoleophold og refusion af skolehjemsophold.