videncenter energi

Kurser

Automation og digital transformation i plastindustrien

Efter kurset har deltageren indsigt i den digitale transformation, det mind-set og de grundlæggende teknologier og muligheder, der knytter sig til industri 4.0 inden for plastindustrien. Deltageren arbejder blandt andet med Smart factory og Cyber fysiske teknologier og systemer, målrettet plastindustrien, og på produktionsudstyr der anvendes i plastindustrien.
Kursets fokus er centreret omkring arbejdet med områdets fire nøglebegreber:

 • Time to market
  Teknologi og mind-set for at nedbringe produktionstiden frem til kunden modtager produktet
 • Big data
  Anvendelses muligheder og opsamling af data fra produktionsudstyr, nøgleord vil være; datadrevent maskinvedligehold, maskinlæring, produktionsoptimering, kvalitetsoptimering
 • Intelligent automation
  optimeret automation ved hjælp af digitale tvillinger, co-operative robotter og kommunikation imellem maskiner og udstyr
 • Energioptimering
  undersøgelse af muligheder for ved hjælp af data at kunne energi optimere plastproduktion

Målgruppe
Kurset retter sig primært til faglærte plastmagere, eller andre med tilsvarende branchekendskab, som arbejder eller søger beskæftigelse i plastvirksomheder, som er i gang eller på vej med arbejdet med industri 4.0.

Varighed
5 dage.


Styring af periferiudstyr til termoplastindustrien

Efter kurset har deltageren grundlæggende kendskab til PLC og automationsudstyr og kan udføre programmering af emnehåndtering og periferiudstyr der anvendes inden for sprøjtestøbning, ekstrudering og termoformning.
Deltageren får kendskab til AGV-teknologi, og kan igangsætte og betjene mere kompliceret periferiudstyr til termoplast industriel fremstilling.

Deltageren har kendskab til mulighederne for automatisering af en plastproduktion herunder anvendelses muligheder for robot- og cobotteknologi indenfor termoplastproduktion – sprøjtestøbning, ekstrudering og termoformning.

Målgruppe

Kurset retter sig primært til faglærte plastmagere, eller andre med tilsvarende branchekendskab, som arbejder eller søger beskæftigelse i termoplast virksomheder, som anvendera automatiseret periferi- og følgeudstyr til plastproduktion.

Varighed
5 dage.