videncenter energi

solceller

Solcelle-anlæg

Siden 1998 har Den jydske Haandværkerskole fungeret som uddannelsesinstitution for solcellemontører. Solceller producerer, ved hjælp af solen, elektricitet til boligen. Solcelleanlægget er velegnet som enkeltinstallation eller i kombination med andre bæredygtige anlæg. Solceller er i stand til at omsætte lys til elektricetet gennem en fotovoltaisk proces. En solcelle består af to lag silicium. Når lyset rammer solcellen vil frie elektroner fra det ene siliciumlag forsøge at vandre til hullerne i det andet siliciumlag. Elektronerne opfanges af et metalgitter, metalgitteret er forbundet med solcellens bagside, så elektronernes vandring kan fortsætte og skabe en strøm uden nogen form for mekanisk påvirkning - dette kaldes en fotovoltaisk proces. Solcellens virkningsgrad nedsættes ved stigende temperatur. Et solcelleanlæg er meget skyggefølsomt, dvs. ligger et panel i skygge, producerer det ikke strøm, og anlæggets samlede udbytte nedsættes. Det er derfor nærliggende at benytte en tagflade, som oftest på forhånd giver en skrå og skyggefri anlægsflade med nem adgang til husets installationer. Den ideelle taghældning er 42°. De fleste solcellepaneler leveres med fast ramme, men kan også leveres rammeløse. Disse er specielt velegnet til bygningsintegration, hvor solcellepanelerne indgår som erstatning for glas, solafskærmning eller klimaskærm. Den jydske Haandværkerskole har 6 solcelleanlæg og en solcelle-sol-tracker der bruges i undervisningen.

4 solcelleanlæg på 1,5 kW
Alle fire 1,5 kW anlæg består af seks solcellepaneler og en 1,5 kW inverter. Hvert anlæg er monteret på forskellig måde, for at vise hvilken indflydelse placering og vinkling har på solcellens ydeevne. Anlæg 1 er monteret i korrekt vinkel og retning (vinkel 42-45 º, retning stik syd). Anlæg 2 er monteret i korrekt vinkel, men ikke i optimal retning. Anlæg 3 er monteret i en ikke optimal vinkel men korrekt retning. Anlæg 4 er monteret på tracker-system, som følger solen for optimal udbytte.

Bygningsintegrerede solceller 
De fleste solcellepaneler leveres med fast ramme, men kan også leveres rammeløse. Disse er specielt velegnet til bygningsintegration, hvor solcellepanelerne indgår som erstatning for glas, solafskærmning eller klimaskærm. Du kan flere steder finde eksempler på bygningsintegrerede solceller på DjH.

2 solcelleanlæg på 6 kW
DjHs to 6 kW anlæg er af forskellig mærke, og ligeledes monteret på forskellig måde. Producenterne har selv haft til opgave, at fastsætte størrelse, komponenter og oplægningsmetode ud fra det kravene som omfatter et 6kW anlæg - også kaldet et husstandsanlæg. I undervisningssammenhænge kigger vi på hvorfor ydeevne og effekt er forskellig, og hvordan anlæggene er forskellige i forhold til montage. Og om oplægningsmetoden mon har en indvirkning på ydeevne og effekt?

Stand alone eller nettilsluttet anlæg
I Danmark ser man stand alone solcelleanlæg på campingvogne, overvågningsudstyr, telerelæer, sejlbåde, kolonihavehuse, sommerhuse m.m. De nettilsluttede solcelleanlæg, dem der typisk anvendes på en bolig benytter elnettet som lager. Lageret bruges i de perioder hvor man producerer mere strøm end man selv kan bruge.