videncenter energi

grundforlob paa djh

VE anlæg på DjH

Vores bæredygtige anlæg inddrages i undervisningen. DjH har 14 bæredygtige anlæg. Som kursist eller elev får du "hands-on" på vores anlæg - med "hands-on" lærer vi mere -, og du lærer af allerede gjorte erfaringer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

På vores kurser i bæredygtig energianlæg får du overblik over mulighederne. Der findes mange løsninger og kombinationsmuligheder med alternative forsyningskilder og anlægstyper. Du bliver klædt på til udførelse, sparring og dialog, og får en større forståelse for den del af din hverdag, hvor der indgår bæredygtig energi.

Den jydske Haandværkerskole vil mere

I dag er Den jydske Haandværkerskole meget mere end blot et teknisk skole, vi har en stor efteruddannelsesafdeling med tilhørende kursushotel og restaurant. Vi scanner markedet hele tiden for nye tendenser, teknologier og behov og skrædersyr uddannelsesforløb i takt med udviklingen - og gerne et som udelukkende henvender sig til din virksomhed. DjH er en selvejende institution dannet i 1928 af en gruppe arbejdsgiverorganisationer, der ønskede en teknisk kostskole med tættere relationer til brancherne.