videncenter energi

solceller

Solceller og solafskærmning

Projekt: Solceller som solafskærmning er et Gaia Solar projekt på Den jydske Haandværkerskoles bygninger. Gaia Solars solceller er integreret på skolens bygninger og fungerer samtidig som solafskærmning.

Det var naturligt for Den jydske Haandværkerskole i forbindelse med en tilbygning at integrere solceller. Valget faldt på termoruder med integrerede solceller, der blev placeret på facadepartiet. På den måde producerer solcellerne strøm samtidig med at solcellerne virker som solafskærming.

Indgangspartierne på de seneste tilbygninger har fået termoruder med solceller, og der spares et solafskærmningssystem på skolen. Det naturlige kølebehov om sommeren reduceres, samtidig med at der tilføres naturlig varme fra solcellerne om vinteren.