videncenter energi

solceller

Solceller i undervisningen

Siden 1998 har Den jydske Haandværkerskole fungeret som uddannelsesinstitution i vedvarende energi.

Det hele startede i 1998, hvor vi var med i et større projekt omkring udvikling af undervisningsmateriale sammen med DTU og Teknologisk Institut (EFP projekt 33033-0020 "Solceller i undervisningen"), hvor man udarbejdede en lærebog (solcellenoter) og et opgavehæfte (opgavesamling-solceller). Materialet henvender sig primært til undervisningsbrug for elektrikere og stærkstømsteknikere og er tænkt som et redskab til at foretage enkle beregninger og dimensionering af et solcelleanlæg. Materialet er udviklet af Den jydske Haandværkerskole og DTI og finansieret af Energistyrelsen.

I begyndelsen af år 2000 blev materialet revideret og revideres i dag løbende i takt med den rivende udvikling, hvilket også gør at området er vokset ekspansivt. I 2008 frem til i dag er der sket et boom på solcellemarkedet, hvilket også gør at efterspørgslen er steget og at vi på DjH har måttet udvidde vores solcelleaktiviteter.

Undervisning i solceller har vokset sig stort på DjH. Rigtig mange uddanner sig til at vide mere, til at kunne installere og foretage beregninger af solcelleanlæg pga. vores mange års erfaring.