videncenter energi

Robot skal flytte flasker på bryghus

Brygmester Stefan Kappel Randers Bryghus arbejder ved tappemaskinen med at flytte flasker. En funktion der skal afløses af moderne robotteknologi udarbejdet i et samarbejde med elektrikerlærlinge fra Den jydske Haandværkerskole.

En gruppe lærlinge fra elektrikeruddannelsens styrings- og reguleringsteknik på Den jydske Haandværkerskole (DjH) arbejder i deres svendeprøve sammen med Randers Bryghus om at konstruere en automationsproces med robot, løftebord og gribeværktøj. Robotten skal aflaste medarbejderne fra skæve og ensformige arbejdsopgaver.

Når det frædiggærede øl skal tappes på flasker i Randers Bryghus, står brygmester Stefan Kappel eller en af bryghusets andre ansatte fast ved transportbåndet i flere timer ad gangen for at flytte flasker. "Det er et arbejde med mange ensidige bevægelser og lille intellektuel udfordring, som man ikke kan forlade, mens processen står på", siger Stefan Kappel. Ved hver tanktømning, der tager mellem tre en halv og fire timer, skal der flyttes omkring 3.000 flasker fra en palle over på transportbåndet til tappeanlægget.

Robotten giver frihed

"Robotten vil ikke erstatte en medarbejder, men den vil give frihed til at løse andre opgaver i nærheden, samtidig med, at man holder øje med at teknikken kører, som den skal", siger Stefan Kappel.

I første omgang søger Randers Bryghus bevis for, at et robotanlæg bygget specielt til deres tappeanlæg kan fungere i praksis. "Da jeg selv var ung og studerede manglede jeg virksomhedsnære projekter" fortæller Stefan Kappel, der er uddannet svagstrømsingeniør. Derfor var det oplagt at gå ind i et projekt med DjH, da muligheden bød sig. "Vi vil gerne være med til at give unge mennesker en god uddannelse med afsæt i relevante projekter og ved samarbejdet med lærlinge fra DjH får vi givetvis også gode idéer til udvikling af anlægget".

Om elektrikerlærlingenes arbejde

Rent praktisk foregår elektrikerlærlingenes arbejde med robotanlægget i det nye demonstrationslokale til opbygning af virksomheds demoprojekter på DjH. Efter svendeprøven flyttes robotten til Randers Bryghus.